Projektfinansiering -
investera i framtiden

Välkommen till vår värld av projektfinansiering där du kan delta i intressanta investeringsmöjligheter såsom lån för förvaltnings- och fastighetsprojekt eller företagskrediter.

 • Attraktiv avkastning – Projektfinansiering erbjuder intressanta investeringsprojekt med möjlighet till hög avkastning på dina investeringar.

 • Mångsidig portfölj – Du kan investera i en mängd varierande projekt.

 • Flexibilitet – Du kan välja själv i vilka projekt du vill investera i och vilka belopp. Ditt kapital – dina val.

Projektfinansiering – investera i framtiden

Välkommen till vår värld av projektfinansiering där du kan delta i intressanta investeringsmöjligheter såsom lån för förvaltnings- och fastighetsprojekt eller företagskrediter.
 • Attraktiv avkastning

  Projektfinansiering erbjuder intressanta investeringsprojekt med möjlighet till hög avkastning på dina investeringar.
 • Mångsidig portfölj

  Du kan investera i en mängd varierande projekt.
 • Flexibilitet

  Du kan välja själv i vilka projekt du vill investera i och vilka belopp. Ditt kapital – dina val.
Byggklossar

Så fungerar det

Följ stegen nedan för att diversifiera din portfölj och uppnå dina finansiella mål.
 • page-magnifyingglass

  Utforska projekt

  Utforska de tillgängliga projekten och identifiera projekt som matchar dina investeringsmål.
 • page-monitor-chart-money

  Investera

  När du hittar ett projekt som möter dina önskemål är det dags att välja hur mycket du vill investera.
 • page-pointer

  Följ utvecklingen

  Efter att du har investerat i ett projekt, kan du följa dess utveckling på ditt konto. Det innebär att du håller dig uppdaterad om projektets milstolpar till dess att det färdigställs.
 • page-coins

  Få avkastning

  Se hur din investering utvecklas över tid och få avkastning.

Våra projekt

Få notiser om nya projekt

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring projektfinansiering. 
Saknar du en fråga? Här hittar du fler frågor och svar! 

 • Projektfinansiering på SaveLends plattform erbjuder möjligheten att investera i olika typer av projekt såsom förvaltnings- och fastighetsprojekt eller företagskrediter. Du kan investera i projekt separat eller i samband med vanliga krediter på plattformen. 

  Villkoren såsom löptid, minsta investering, avgifter, amorterings- och ränteutbetalningstakt för respektive projekt varierar och framgår i projektbeskrivningen.

  Hur investerar jag i projekt?

  1. Utforska tillgängliga projekt.

  I början av din investeringsresa kan du utforska de tillgängliga projekten som finns på SaveLend plattformen eller på vår hemsida. Dessa projekt kan vara inom olika sektorer och ha olika mål. Du kan lära dig mer om varje projekt och dess detaljer innan du tar ditt investeringsbeslut.

  1. Reservera det önskade beloppet.

  När du hittar ett projekt som intresserar dig, har du möjlighet att reservera beloppet som du vill investera. Du får 4-dagars betänketid för varje projekt från tillfället reservationen görs. Det betyder att du kan återkalla din reservation under betänketiden. Detta ger dig också tid att fylla på din depå med medel för reservationen. Efter betänketiden passerat blir din reservation bindande.

  Du har möjlighet att avbryta reservationen under betänketiden och reservera igen med ett nytt belopp. Men detta kommer att medföra ny 4-dagars betänketid.

  1. Sätt in pengar för din investering i projektet.

  Efter att du har reserverat beloppet för ditt valda projekt, är det dags att sätta in dina investeringsmedel på en depå som är dedikerad till projekt. Vi skapar automatiskt en särskild projektdepå åt dig i samband med den första reservationen. Den depån har ingen automatisk sparstrategi utan är depån där dina investeringar i projektfinansiering finns.

  1. Få tilldelning.

  När projektet blir finansierat, tilldelas kreditandelar till investerares depåer. Tilldelning sker enligt först till kvarn-principen. Därför det är viktigt att ha tillräckligt kapital på din “Projektfinansiering"-depå för att möjliggöra din investering. Notera även att din investering kan bli mindre än ditt valda belopp om projektet är övertecknat.

  Om du får tilldelning kommer din kreditandel att vara synlig på din Innehavssida kort efter det att finansieringsrundan för projektet avslutats.

  1. Följ upp projektets utveckling.

  När en investering har genomförts har du möjlighet att följa projektets utveckling via plattformen. Det inkluderar att hålla dig informerad om projektets utveckling och resultat. Vi uppdaterar informationen om projekten löpande.

  Alla väsentliga förändringar kommuniceras dessutom via e-post.

  1. Få avkastning.

  Beroende på ditt projekts typ och löptid kan du förvänta dig att få avkastning på din investering när projektet når sitt slut eller under angiven avkastningsperiod. Detta är belöningen för din investering och kan bidra till att uppfylla dina finansiella mål.

  Eftersom projektdepån har ingen aktiv sparstrategi kommer din avkastning inte att investeras automatiskt i andra krediter. Men du kan använda funktionen för automatiska överföringar mellan depåer för att återinvestera din avkastning och ta del av ränta-på-ränta effekten.

 • SaveLend arbetar kontinuerligt med att identifiera intressanta projekt att erbjuda våra investerare och vi presenterar löpande nya möjligheter på plattformen och vår webbplats här

  Tyvärr går det inte att i förväg fastställa exakt när dessa projekt blir tillgängliga på plattformen. För att hålla dig informerad om kommande investeringsmöjligheter uppmanar vi dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Genom att göra det kommer du att få e-postaviseringar innan vi lanserar nya projekt.

 • Alla privatpersoner och företag kan investera i projekt på SaveLends plattform. Projektfinansiering passar bäst investerare som vill ta egna beslut om vilka fastighetsprojekt man vill investera i och investerare som vill komplettera det automatiskt sparande hos SaveLend med en projektdepå där du som investerare väljer helt själv vilka fastighetsprojekt du vill investera i.
 • SaveLend-plattformen erbjuder en riskklassificeringsmodell för att ge investerare en bedömning av enskilda fastighetskrediter (framöver kallade “projekt”) och projektets riskprofil i jämförelse med andra projekt på plattformen. Genom att använda SaveLends riskklassificeringsmodell kan investerare lättare få en förståelse för projektens potentiella risker och möjligheter.

  Modellen analyserar och bedömer varje projekt utifrån olika faktorer och kriterier. Genom att noggrant granska projektets egenskaper, som exempelvis kassaflöde, underliggande säkerhet, entreprenören och kapitalstruktur, kan SaveLend (SBL Finans AB, som är en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i SaveLend) beräkna ett riskbetyg för projektet och sätta ett riskbetyg från A till F, där F ger direkt avslag.

  Riskklassificeringsmodellen baseras på fem kriterier som individuellt betygsätts på en skala från 1 till 100. Dessa betyg summeras sedan för att få ett aggregerat scoringvärde för projektet, vilket översätts till ett riskbetyg mellan A och E enligt tabellen.

  A: Högsta riskbetyget. Indikerar en låg risk för att låntagaren inte kommer att kunna uppfylla sina finansiella åtaganden.

  B: Hög kreditvärdighet men med en något högre risknivå än A. Betraktas fortfarande som låg risk.

  C: Bra kreditvärdighet, men med en ökad risk jämfört med riskbetyg B. Det anses fortfarande vara en god kreditvärdighet, men inte högsta nivå.

  D: Acceptabel kreditvärdighet, men med en successivt ökad risk jämfört med ovanstående riskbetyg. Låntagaren kan exempelvis vara mer känslig för ekonomiska svängningar och för en osäker marknad.

  E: En högre kreditrisk jämfört med ovanstående riskbetyg då låntagaren bedöms vara mer sårbar för förändringar i ekonomiska förhållanden eller branschspecifika utmaningar.

  Lägsta ränta - den lägsta räntan du vanligtvis ser för varje riskbetyg. Det kan dock finnas undantag beroende på lokala marknadsförutsättningar, och ibland kan du hitta lån med både högre och lägre räntor.

  * "Lägsta räntan” utgår ifrån referensräntan STIBOR 90 dagar med ett riskklasspåslag utifrån varje enskild riskbetyg. SaveLend förbehåller sig rätten att ändra lägsta räntan utifrån bolagets syn på marknaden och omvärlden utan att detta informeras om i förväg.

  Riskklassificeringen är ett användbart verktyg för att få en uppfattning om och jämföra olika projekt på plattformen. Genom att underliggande information alltid värderas på samma sätt ger det investerare möjligheten att fatta informerade investeringsbeslut och diversifiera sin portfölj baserat på olika riskprofiler. På så vis kan investeraren forma en investeringsstrategi som passar dennes risktolerans och mål. SaveLend strävar efter att erbjuda en transparent och pålitlig riskklassificering som främjar en sund och ansvarsfull investeringsmiljö där investerare kan fatta välinformerade beslut och förstå riskerna som är förknippade med varje projekt på plattformen.

  Riskklassificeringsmodellen ger en samlad bedömning av risknivån och fungerar som stöd vid beslutsfattande, men den utgör ingen absolut sanning. Även om ett projekt har en gynnsam riskklassificering kan det uppstå kreditförluster, precis som ett projekt med en mindre gynnsam klassificering inte nödvändigtvis kommer att leda till förluster. Därför är det avgörande att investerare inte förlitar sig enbart på riskklassificeringen, utan även genomför egna noggranna utvärderingar av projektets fundamentala faktorer samt affärsmodell, projektägarens kompetens, marknadstrender och andra relevanta variabler som kan påverka projektets framgång.