Varför ska du
investera i krediter?

Det finns många anledningar till att investera i krediter! Här är tre:

 • Stabil avkastning

  I jämförelse med aktiemarknaden är investeringar i krediter ofta stabilare. Sparstrategierna har sedan starten levererat en stabil avkastning i linje med vår målavkastning.
 • Perfekt komplement till börsen

  Investeringar i krediter är ett utmärkt sätt att bredda din portfölj och sprida dina risker.
 • Riskspridning

  När du investerar i p2p-krediter hos SaveLend placeras ditt kapital i hundratals olika krediter, vilket gör att du sprider dina risker ytterligare.
Börja investera

Varför ska du
investera i krediter?

Det finns många anledningar till att investera i krediter! Här är tre:
 • Stabil avkastning

  I jämförelse med aktiemarknaden är investeringar i krediter ofta stabilare. Sparstrategierna har sedan starten levererat en stabil avkastning i linje med vår målavkastning.
 • Perfekt komplement till börsen

  Investeringar i krediter är ett utmärkt sätt att bredda din portfölj och sprida dina risker.
 • Riskspridning

  När du investerar i krediter hos SaveLend placeras ditt kapital i hundratals olika krediter, vilket gör att du sprider dina risker ytterligare.
SaveLend – varför ska du investera i krediter?
SaveLend - Så fungerar investeringar i krediter

Så fungerar investeringar i krediter

Investera i krediter eller lån innebär att dina investeringar finansierar krediter till privatpersoner och företag samt att din avkastning kommer i form av utbetald ränta.

Vi erbjuder investeringsmöjligheter i bland annat konsumentkrediter, företagslån, fakturaköp och inkassoportföljer. För de krediter du investerar i får du återbetalningar till ditt SaveLend-konto i form av amortering samt ränta. Det finns många olika modeller för återbetalningar; exempelvis återbetalas vissa krediter månatligen, en del ger ränta löpande och en klumpamortering i slutet, medan andra återbetalas till fullo i slutet av kreditens löptid.

Den återbetalning du får kan du välja att antingen återinvestera automatiskt eller föra över till ditt bankkonto. Om du återinvesterar din avkastning får du ränta på ränta, vilket innebär att du får avkastning både på din ursprungliga investering och din intjänade avkastning. Om du inte vill återinvestera din avkastning kan du smidigt pausa investeringar (din strategi). 

Läs mer om kredittyper

Sprid dina risker – investera i lån

Målet med alla investeringar är att få avkastning. Då alla investeringar är förenade med någon form av risk, innebär en högre risk på investeringen i allmänhet en högre avkastning.

För att minska din totala risk är riskspridning, eller diversifiering, viktigt. Det innebär att du exempelvis sprider ditt kapital över industrier, marknader, sektorer och investeringstyper. Med andra ord lägger du inte alla ägg i en korg. Investeringar i krediter hos SaveLend är ett utmärkt sätt att sprida dina risker.

SaveLend - Sprid dina risker

Så mycket ska du investera i krediter

Det är upp till dig hur mycket du vill investera och var. Det beror bland annat på vilka önskemål du har gällande risker, hur ofta du vill ha avkastning, och hur din sparhorisont ser ut.

För att säkerställa en bra riskspridning på hela din investeringsportfölj är vår rekommendation att du placerar en del av ditt sparade kapital i krediter hos SaveLend och sprider ut resterande bland andra tillgångsslag som aktier, fonder och fastigheter.

Varför ska du investera i SaveLend? - BACKUP

Riskspridning är en viktig faktor för att lyckas med sina investeringar, vilket därmed är viktigt för oss. Vi är unika i Sverige med att erbjuda både fler kredittyper och automatiserade investeringar för att sprida ut kapital. Det innebär både ökad riskspridning samt valmöjlighet för dig som investerare. Välj själv hur ditt kapital ska fördelas bland de kredittyper som finns tillgängliga för investering på plattformen; från exempelvis konsument-, och företagskrediter till fakturaköp och utbyggnad av fastigheter.

Den andra viktiga faktorn för lyckade investeringar är självklart avkastning. Vår historiska avkastning på genomsnitt 13,82 % per år efter kreditförluster och avgifter sedan vi lanserade 2014 står sig bra mot våra konkurrenter. Genom att erbjuda transparens i våra affärsmodeller och en nära kontakt med oss som jobbar här, hoppas vi du ska känna dig som hemma hos oss.

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj en eller flera av SaveLends spar- och investeringsprodukter
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt