Spara med sparstrategier

Sprid dina risker och bredda din portfölj genom att spara i krediter. Kom igång på 5 minuter och börja investera!

 • Välj en sparstrategi som passar dig bäst

 • Utöka din riskspridning med investeringar i krediter

 • Välj månadssparande eller engångsinsättning

Grafer och diagram

Våra sparstrategier

Hos SaveLend kan du för SEK-depåer välja mellan tre olika sparstrategier med olika egenskaper. För EUR-depåer finns i dagsläget sparstrategin Frihet.
Populär

Balanserad

Rekommenderad sparhorisont 12–36 månader med årlig målavkastning 6,5–7,5 %
 • Hög likviditet och stabil avkastning
 • Låg risk
 • Gratis andrahandsmarknad
  (50 000 SEK/år efter 12 månader)

Strategin Balanserad är lämplig för investerare som söker stabil avkastning och hög likviditet. Väljer du strategin Balanserad investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med låg risk för kreditförluster och högt kassaflöde.

Normalt sett erhåller du utbetalning av ränta månadsvis eller kvartalsvis. Strategin är även lämplig för dig som vill ha möjlighet att vid behov kunna ta ut investerade medel - efter varje tolvmånadersperiod har du rätt att avgiftsfritt sälja av investeringar upp till sammanlagt 50 000 kr.

Skapa konto

Yield

Rekommenderad sparhorisont 36+ månader med årlig målavkastning 8–10 %
 • Högre avkastning
 • Medelhög risk
 • Perfekt komplement till börsen

Strategin Yield är lämplig för investerare som önskar nå en högre avkastning över tid.

Väljer du strategin Yield investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med förväntat hög avkastning, viss volatilitet samt varierande kassaflöde (månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller längre). Den högre årliga målavkastningen är baserad på en sparhorisont om 36 månader eller längre.

Skapa konto

Frihet

Årlig målavkastning och sparhorisont beror på dina inställningar
 • Full frihet
 • Egen strategi för avkastning och risk
 • Skräddarsy din diversifiering i förhållande till andra investeringar

Frihet tillåter dig att skräddarsy dina investeringar baserat på kredittyp, kreditförmedlare, löptid, risk och avkastning.

Genom att anpassa dessa inställningar efter ditt tycke, kan du skapa en portfölj som matchar dina specifika investeringsmål och risktolerans, samtidigt som du drar nytta av automatiserad teknik.

Skapa konto

Se hur ditt sparande kan växa

Med hjälp av vår sparkalkylator kan du se hur ditt sparande kan växa när dina pengar sätts i arbete på vår sparplattform. Justera parametrarna startbelopp, månadsspar och sparhorisont för att se hur ditt kapital kan förändras över tid.


Målavkastningen för våra sparstrategier är 6,5-7,5 % för Balanserad och 8,0-10,0 % för Yield. Kalkylatorn är inställd på en förväntad avkastning på 7 % på investerat kapital på plattformen per år.

kr
kr
Jag vill investera i år

Varav ränta:

Varför ska jag välja SaveLend?

SaveLend ger dig en unik möjlighet att investera i kreditmarknaden. Vi erbjuder ett stort utbud av kredittyper så att du kan öka din riskspridning och skräddarsy portföljen när du vill börja spara pengar hos SaveLend.

 • Det är lätt att komma igång och sätta dina pengar i arbete - Money shouldn’t sleep!

 • Investera automatiskt med hjälp av vår ränterobot som placerar dina pengar i olika krediter utifrån den strategi du valt

 • Återinvestera din avkastning i nya lån eller för över den till ditt bankkonto

Vår målsättning är att alla som börjar spara pengar hos oss ska få goda möjligheter att låta kapitalet jobba för sig själv, och för att göra det använder vi bland annat vår ränterobot för att diversifiera portföljer och kunna fördela investeringsmöjligheter mellan våra investerare. Ränteroboten fungerar så att om du exempelvis har kapital som är utlånat till en lägre grad än genomsnittsinvesteraren på plattformen så kommer du att automatiskt prioriteras och få ta del av fler investeringsmöjligheter.

SaveLend - Varför ska jag välja SaveLend?

Så fungerar SaveLend

Från att en kredit ges ut till att SaveLends investerare får sin avkastning är fyra parter inblandade:

 • Låntagare

  Ett företag eller en privatperson i behov av finansiering, exempelvis för att köpa en bil eller renovera ett lägenhetskomplex. Låntagaren hör av sig till en kreditförmedlare.

 • Kreditförmedlare

  En av SaveLend granskad och godkänd kreditförmedlare går igenom låneansökan från låntagaren. Om låneansökan möter kreditförmedlarens krav betalas lånet ut, samtidigt som en investering publiceras hos SaveLend.

 • SaveLend

  En digital marknadsplats för krediter, där kreditförmedlare publicerar lån och krediter som investerare på platformen får möjlighet att investera i.

 • Investerare Det här är du!

  Använder SaveLend för att investera i krediter. Låntagaren återbetalar amortering och ränta till SaveLends investerare.

  Det är så du får din avkastning!

Hur mycket bör jag investera för att effektivt spara pengar?

Investeringar i krediter borde vara en självklar del av alla sparportföljer för att riskspridningen ska vara optimal och för att du ska kunna få möjlighet att få en stabil avkastning.

När du väljer att spara pengar genom att investera i krediter bestämmer du alltid själv hur mycket du vill avvara, men vår rekommendation är att sätta in minst 2 000 kr som en första insättning, eftersom vår plattform då får tillräckligt med kapital för att sprida dina investeringar över hundratals olika krediter. På det sättet uppnår du en bra riskspridning och ger dig själv rätt förutsättningar för att lyckas. 

SaveLend - Hur sätter jag in eller tar ut pengar??

Hur sätter jag in eller tar ut pengar?

Efter att du  har skapat ett SaveLend-konto kan du enkelt sätta in pengar genom att antingen göra en engångsinsättning eller starta ett månadssparande. Du kan när som helst ta ut oinvesterade pengar från ditt SaveLend-konto.

Det går också att frigöra investerat kapital genom att mot en avgift nyttja vår andrahandsmarknad och sälja dina investeringar till andra som använder plattformen. Du kan alltid välja om du vill återinvestera din avkastning eller föra över den till ditt bankkonto.

Investera tryggare

Det finns ett tätt samband mellan risker och avkastning när det kommer till investeringar och att spara pengar. Hur stor risk en enskild investering för med sig beror på många olika faktorer, till exempel om det är aktier eller fonder, hur stor andel av ditt totala kapital som investeras, hur den skiljer sig från andra investeringar och investeringens underliggande säkerheter.

För att du som investerar ska lyckas är det viktigt att du förstår vilka risker som finns och hur du minimerar dem. Det gäller såklart också investeringar du gör hos oss på SaveLend. Därför har vi samlat både generella risker och risker knutna till investeringar specifikt på SaveLend på en och samma sida. Där kan du läsa mer om hur risker kan hanteras och spridas till din fördel så att du kan spara pengar på ett tryggare sätt.

SaveLend - Investera tryggare

Spara pengar inför framtiden

Att spara pengar inför framtiden är en viktig del av finansiell planering, och det innefattar inte bara pensionssparande, utan även att spara till barn och barnbarn. Att regelbundet sätta undan pengar för deras framtid är ett sätt att ge dem en stabil start i livet, vare sig det gäller utbildning, bostadsköp eller andra stora livsmål.

För dig som vill börja spara pengar inför framtiden, erbjuder vi våra sparstrategier, perfekta komplement till traditionell aktiemarknadssparande som ger en diversifierad approach till ditt sparande. Medan börsen kan erbjuda potential för hög avkastning, kan den också vara volatil. Våra strategier balanserar detta genom att ge en stabilare avkastningsprofil.

Kom igång i 4 steg

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj din sparstrategi
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt