Spara med
SaveLend

Sprid dina risker och bredda din portfölj genom att spara i krediter.

Kom igång på 5 minuter! Skapa ett konto hos oss och börja investera.

 • Välj en sparstrategi som passar dig bäst

 • Utöka din riskspridning med investeringar i krediter

 • Välj månadssparande eller engångsinsättning

Skapa konto

Våra sparstrategier

Hos SaveLend kan du för SEK-depåer välja mellan tre olika sparstrategier med olika egenskaper. För EUR-depåer finns i dagsläget sparstrategin Frihet.
Populär

Balanserad

Rekommenderad sparhorisont 12–36 månader med årlig målavkastning 4–7 %
 • Hög likviditet och stabil avkastning
 • Låg risk
 • Gratis andrahandsmarknad
  (50 000 SEK/år efter 12 månader)

Strategin Balanserad är lämplig för investerare som söker stabil avkastning och hög likviditet. Väljer du strategin Balanserad investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med låg risk för kreditförluster och högt kassaflöde.

Normalt sett erhåller du utbetalning av ränta månadsvis eller kvartalsvis. Strategin är även lämplig för dig som vill ha möjlighet att vid behov kunna ta ut investerade medel - efter varje tolvmånadersperiod har du rätt att avgiftsfritt sälja av investeringar upp till sammanlagt 50 000 kr.

Skapa konto

Yield

Rekommenderad sparhorisont 36+ månader med årlig målavkastning 6–10 %
 • Högre avkastning
 • Medelhög risk
 • Perfekt komplement till börsen

Strategin Yield är lämplig för investerare som önskar nå en högre avkastning över tid.

Väljer du strategin Yield investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med förväntat hög avkastning, viss volatilitet samt varierande kassaflöde (månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller längre). Den högre årliga målavkastningen är baserad på en sparhorisont om 36 månader eller längre.

Skapa konto

Frihet

Årlig målavkastning och sparhorisont beror på dina inställningar
 • Full frihet
 • Egen strategi för avkastning och risk
 • Skräddarsy din diversifiering i förhållande till andra investeringar

Frihet tillåter dig att skräddarsy dina investeringar baserat på kredittyp, kreditförmedlare, löptid, risk och avkastning.

Genom att anpassa dessa inställningar efter ditt tycke, kan du skapa en portfölj som matchar dina specifika investeringsmål och risktolerans, samtidigt som du drar nytta av automatiserad teknik.

Skapa konto

Se hur ditt sparande kan växa

Med hjälp av vår sparkalkylator kan du se hur ditt sparande kan växa när dina pengar sätts i arbete på vår sparplattform. Justera parametrarna startbelopp, månadsspar och sparhorisont för att se hur ditt kapital kan förändras över tid. Kalkylatorns uträkning utgår från den genomsnittliga avkastningen på investerat kapital på plattformen under de senaste 12 månaderna.
kr
kr
Jag vill investera i år

Varav ränta:

SaveLend - Varför ska jag välja SaveLend?

Varför ska jag välja SaveLend?

SaveLend ger dig en unik möjlighet att investera i kreditmarknaden. Vi erbjuder ett stort utbud av kredittyper för möjlighet att öka din riskspridning samt skräddarsy din portfölj.

 • Det är lätt att komma igång och sätta dina pengar i arbete - Money shouldn’t sleep!

 • Investera automatiskt med hjälp av vår ränterobot som placerar dina pengar i olika krediter utifrån den strategi du valt

 • Återinvestera din avkastning i nya lån eller för över den till ditt bankkonto

Vår målsättning är att alla som sparar hos oss ska få goda möjligheter att sätta sitt kapital i arbete, bland annat använder vi vår ränterobot för att fördela investeringsmöjligheter mellan våra investerare. Detta innebär exempelvis att om ditt kapital är utlånat till en lägre grad än genomsnittsinvesteraren på plattformen så kommer du automatiskt att prioriteras och få ta del av fler investeringsmöjligheter.

Så fungerar SaveLend

Från att en kredit ges ut till att SaveLends investerare får sin avkastning är fyra parter inblandade:

 • Låntagare

  Ett företag eller en privatperson i behov av finansiering, exempelvis för att köpa en bil eller renovera ett lägenhetskomplex. Låntagaren hör av sig till en kreditförmedlare.
 • Kreditförmedlare

  En av SaveLend granskad och godkänd kreditförmedlare går igenom låneansökan från låntagaren. Om låneansökan möter kreditförmedlarens krav, betalas lånet ut samtidigt som en investering publiceras hos SaveLend.
 • SaveLend

  En digital marknadsplats för krediter, där kreditförmedlare publicerar lån och krediter som investerare på platformen får möjlighet att investera i.
 • Investerare Det här är du!

  Använder SaveLend för att investera i krediter. Låntagaren återbetalar amortering och ränta till SaveLends investerare. Det är så du får din avkastning!

Hur mycket bör jag investera?

Investeringar i krediter borde vara en självklar del i alla sparportföljer för att sprida risker och få möjlighet till en stabil avkastning. Hur mycket du väljer att investera i krediter är såklart upp till dig; men vår rekommendation är att sätta in minst 2 000 kronor som en första insättning, eftersom vår plattform då får tillräckligt med kapital för att sprida dina investeringar över hundratals olika krediter. På så sätt uppnår du en bra riskspridning och ger dig själv rätt förutsättningar för att lyckas.

Börja investera
SaveLend - Hur sätter jag in eller tar ut pengar??

Hur sätter jag in eller tar ut pengar?

Efter att du har skapat ett SaveLend-konto kan du enkelt sätta in pengar genom att antingen göra en engångsinsättning eller starta ett månadssparande.

Du kan när som helst ta ut oinvesterade pengar från ditt SaveLend-konto till ditt bankkonto.

Du kan även frigöra investerat kapital genom att nyttja vår andrahandsmarknad och sälja dina investeringar till andra investerare mot en avgift. Du kan alltid välja om du vill återinvestera ditt kapital, eller föra över det till ditt bankkonto.

Investera tryggare

Det finns ett tätt samband mellan risk och avkastning när det kommer till investeringar. Hur stor risk en enskild investering för med sig beror på många olika faktorer; till exempel om det är aktier eller fonder, hur stor andel av ditt totala kapital som investeras, hur den skiljer sig från dina andra investeringar och investeringens underliggande säkerheter.

För att du som investerare ska lyckas är det viktigt att förstå vilka risker som finns och hur du mitigerar dessa. Det gäller såklart också investeringar hos SaveLend. Därför har vi samlat såväl generella risker som risker knutna till investeringar specifikt hos SaveLend på en och samma sida. Där kan du läsa mer om hur risker kan hanteras eller mitigeras så att du kan investera tryggare.

SaveLend - Investera tryggare

Kom igång i 4 steg

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj din sparstrategi
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt
Skapa konto