Kredittyper

Hos SaveLend är det enkelt att sprida ut ditt kapital i hundratals olika investeringar i olika kredittyper och kreditförmedlare. På så sätt breddar du din portfölj och sprider dina risker.

Hos oss kan du välja:

 • Vilka kredittyper du vill investera i och i vilken valuta

 • Vilken löptid du vill ha

 • Hur mycket du automatiskt vill investera i varje kredit

Tillgängliga kredittyper i SEK

Hos SaveLend kan du investera i många olika typer av konsumentkrediter och företagskrediter i SEK. Nedan finner du de kredittyper som i dagsläget är tillgängliga för investeringar på plattformen:
 • Kredittypen innefattar osäkrade  konsumentkrediter, så kallade blancolån vilka är lån som ges ut till privatpersoner och möjliggör finansiering av individuella behov som bostäder, bilar, reparationer, nöjen och renoveringar.

  SBL Finans Konsumentkrediter 80 %

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   6–10 %

  • Vanliga löptider:

   36 månader, med villkor för tidigare återbetalningar

  • Vanliga kreditbelopp:

   10 000–25 000 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 80 % av dess nominella värde.

 • Kredittypen innefattar osäkrade  konsumentkrediter, så kallade blancolån vilka är lån som ges ut till privatpersoner och möjliggör finansiering av individuella behov som bostäder, bilar, reparationer, nöjen och renoveringar.

  SBL Finans Konsumentkrediter 100 %

  • Kreditförmedlare

   SBL Finans
  • Målavkastning

   5–8 %
  • Vanliga löptider:

   36 månader, med villkor för tidigare återbetalningar

  • Vanliga kreditbelopp:

   10 000–25 000 SEK
  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja
  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 100 % av dess nominella värde.
 • Företagslån som finansieras på SaveLends plattform är krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar du till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer.

  Varför Företagslån?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   3–36 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~500 000 SEK

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Kvartalsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Fakturaköp innebär att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden.

  Varför Fakturaköp?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   9 %

  • Vanliga löptider:

   1–3 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   20 000–50 000 SEK

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • En inkassoportfölj är en uppsamling av konsumentkrediter och andra betalningstyper som förfallit till inkasso. Portföljerna drivs in av specialiserade inkassobolag med god inkassosed som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar. Investeringar i inkassoportföljer är ett bra sätt att diversifiera sig mot till exempel aktier och fonder, men även mot andra kredittyper.

   

  Varför Inkassoportföljer?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans, Partner Inkasso

  • Målavkastning:

   6–9 %

  • Vanliga löptider:

   24–84 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~ 500 000 SEK

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Halvårsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej
 • Investera i företagskrediter som används för fastighetsprojekt såsom bostadsutveckling och andra investeringsinitiativ.

  Varför Fastighetsinvesteringar?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   12 %

  • Vanliga löptider:

   6–24 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   2 000 00010 000 000 SEK

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Nej

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningavtal:

   Nej
 • Investera i importfinansering som används för att frigöra viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.

  Varför Importfinansinering?

  • Kreditförmedlare:

  • Målavkastning:

   6–10 %

  • Vanliga löptider:

   1–4 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~ 335 000 SEK

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 100 % av dess nominella värde.
 • Med tvistefinansiering investerar du i pågående rättstvister. Vanligtvis innebär tvistefinansiering att en tredje part träder in och finansierar hela, eller delar av, de kostnader som en tvist medför. Finansieringen sker då med en förväntan från denna tredje part om att få dela på eventuell vinst vid framgång, men det innebär också att finansiären bär risken och kan behöva täcka kostnaderna om tvisten förloras.

  Tvistefinansiering hos SaveLend fungerar lite annorlunda, här bidrar ditt kapital till att finansiera finansiären, det vill säga den tredje parten. Det ger en klar avkastning på din investering och innebär att skulden från finansiären till dig kvarstår oavsett tvistens resultat.

  Tvistefinansering

  • Kreditförmedlare:

   Flex
  • Målavkastning:

   12–14 % 

  • Vanliga löptider:

   1–36 månader
  • Vanliga kreditbelopp:

   Maximalt 200 000 SEK

  • Tillgängliga på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis eller kvartalsvis

  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis eller kvartalsvis

  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej

Tillgängliga kredittyper i EUR

Hos SaveLend kan du investera i  konsumentkrediter och olika typera av företagskrediter i EUR. Nedan finner du de kredittyper som i dagsläget är tillgängliga för investeringar på plattformen:
 • Kredittypen innefattar osäkrade  konsumentkrediter, så kallade blancolån vilka är lån som ges ut till privatpersoner och möjliggör finansiering av individuella behov som bostäder, bilar, reparationer, nöjen och renoveringar.

  Varför konsumentkrediter?

  • Kreditförmedlare:

   Fixura Ab Oy

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   24–72 månader,  med möjliga villkor för 
   tidigare återbetalningar och förlängning.

  • Vanliga kreditbelopp:

   20 000 EUR

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja berättigade förfallna krediter till 65 % av dess nominella värde.
 • Företagslån som finansieras på SaveLends plattform är krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar du till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer.

  Varför Företagslån?

  • Kreditförmedlare:

   Fixura Ab Oy

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   1–24 månader, med möjliga villkor för 
   tidigare återbetalningar och förlängning.

  • Vanliga kreditbelopp:

   Maximalt 1 MEUR

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis eller kvartalsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Fakturaköp innebär att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden.

  Varför Fakturaköp?

  • Kreditförmedlare:

   Fixura Ab Oy

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   1–3 månader,  med möjliga villkor för 
   tidigare  återbetalningar och förlängning.

  • Vanliga kreditbelopp:

   Maximalt 500 000 EUR

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej
 • Investera i importfinansering som används för att frigöra viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.

  Varför importfinansering?

  • Kreditförmedlare

  • Målavkastning

   6–10 %
  • Vanliga löptider

   1–4 månader
  • Vanliga kreditbelopp

   ~ 33 000 EUR
  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja
  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 100 % av dess nominella värde.

Så kvalitetssäkras krediter

Vi strävar alltid efter att de krediter som finns på vår plattform är kvalitativa, så att du kan investera tryggt. Innan en kredit publiceras för investering på vår plattform sker en genomgående granskning av kreditförmedlaren, det vill säga företaget som ger ut krediten. Vi undersöker bland annat följande: Följer de god kreditgivningssed? Hur ser ansökningsprocessen ut för en kredit? Hur ser deras affärsmodell ut? Hur ser deras historiska kreditporfölj ut? Dessa är endast några av de faktorer som kontrolleras. 

När en kreditförmedlare godkänns får de möjlighet att publicera sina krediter för investering på SaveLends plattform. Varje kredit som publiceras på plattformen har då gått igenom kreditförmedlarens egna ansökningsprocess för att säkerställa hög kvalitet.

SaveLend - Olika kreditförmedlare

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj en eller flera av SaveLends spar- och investeringsprodukter
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt