Kredittyper

Hos SaveLend är det enkelt att sprida ut ditt kapital i hundratals olika investeringar i olika kredittyper och kreditförmedlare. På så sätt breddar du din portfölj och sprider dina risker. 

Hos oss kan du välja:

 • Vilka kredittyper du vill investera i och i vilken valuta

 • Vilken löptid du vill ha

 • Hur mycket du automatiskt vill investera i varje kredit

Börja investera

Tillgängliga kredittyper i SEK

Hos SaveLend kan du investera i många olika typer av konsumentkrediter och företagskrediter i SEK. Nedan finner du de kredittyper som i dagsläget är tillgängliga för investeringar på plattformen:
 • Konsumentkrediter är lån som ges ut till privatpersoner. Kredittypen innefattar både osäkrade högkostnadskrediter och säkrade konsumentkrediter, där det förstnämnda är blancolån, och det sistnämnda är exempelvis billån och bolån. Konsumentkrediter gör det möjligt för konsumenter att finansiera individuella behov som bostäder, bilar, reparationer, nöjen och renoveringar.

  SBL Finans Konsumentkrediter 80 %

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   6 - 10 %

  • Vanliga löptider:

   36 månader, med villkor för tidigare återbetalningar

  • Vanliga kreditbelopp:

   10 000 - 27 500 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 80 % av dess nominella värde.

 • Konsumentkrediter är lån som ges ut till privatpersoner. Kredittypen innefattar både osäkrade högkostnadskrediter och säkrade konsumentkrediter, där det förstnämnda är blancolån, och det sistnämnda är exempelvis billån och bolån. Konsumentkrediter gör det möjligt för konsumenter att finansiera individuella behov som bostäder, bilar, reparationer, nöjen och renoveringar.

  SBL Finans Konsumentkrediter 100 %

  • Kreditförmedlare

   SBL Finans
  • Målavkastning

   5-8 %
  • Vanliga löptider:

   36 månader, med villkor för tidigare återbetalningar

  • Vanliga kreditbelopp:

   10 000 - 27 500 kr
  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja
  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 100 % av dess nominella värde.
 • Företagslån som finansieras på SaveLends plattform är krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar du till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer.

  Varför Företagslån?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   3-36 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~500 000 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Kvartalsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Fakturaköp innebär att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden.

  Varför Fakturaköp?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans

  • Målavkastning:

   9 %

  • Vanliga löptider:

   1-3 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   20 000 - 50 000 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • En inkassoportfölj är en uppsamling av konsumentkrediter och andra betalningstyper som förfallit till inkasso. Portföljerna drivs in av specialiserade inkassobolag med god inkassosed som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar. Investeringar i inkassoportföljer är ett bra sätt att diversifiera sig mot till exempel aktier och fonder, men även mot andra kredittyper.

   

  Varför Inkassoportföljer?

  • Kreditförmedlare:

   SBL Finans, Partner Inkasso

  • Målavkastning:

   6-9 %

  • Vanliga löptider:

   24-84 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~ 500 000 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Halvårsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Investera i företagskrediter som används för företagsköp, bostadsutveckling och andra investeringsinitiativ.

  Varför Fastighetsinvesteringar?

  • Kreditförmedlare:

  • Målavkastning:

   9 %

  • Vanliga löptider:

   3 - 24 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~ 8 800 000 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Vidareförsäljningavtal:

   Nej.
 • Investera i importfinansering som används för att frigöra viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.

  Varför Importfinansinering?

  • Kreditförmedlare:

  • Målavkastning:

   6 - 10 %

  • Vanliga löptider:

   1 - 4 månader

  • Vanliga kreditbelopp:

   ~ 335 000 kr

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 100 % av dess nominella värde.

Tillgängliga kredittyper i EUR

Hos SaveLend kan du investera i  konsumentkrediter och olika typera av företagskrediter i EUR. Nedan finner du de kredittyper som i dagsläget är tillgängliga för investeringar på plattformen:
 • Konsumentkrediter är lån som ges ut till privatpersoner. Kredittypen innefattar både osäkrade högkostnadskrediter och säkrade konsumentkrediter, där det förstnämnda är blancolån, och det sistnämnda är exempelvis billån och bolån. Konsumentkrediter gör det möjligt för konsumenter att finansiera individuella behov som bostäder, bilar, reparationer, nöjen och renoveringar.

  Varför konsumentkrediter?

  • Kreditförmedlare:

   Fixura Ab Oy

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   24-72 månader,  med möjliga villkor för 
   tidigare återbetalningar och förlägning.

  • Vanliga kreditbelopp:

   20 000 EUR

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Månadsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Företagslån som finansieras på SaveLends plattform är krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar du till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer.

  Varför Företagslån?

  • Kreditförmedlare:

   Fixura Ab Oy

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   1-24 månader, med möjliga villkor för 
   tidigare återbetalningar och förlängning.

  • Vanliga kreditbelopp:

   Maximalt 1 MEUR

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Månadsvis eller kvartalsvis
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Kvartalsvis
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Fakturaköp innebär att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden.

  Varför Fakturaköp?

  • Kreditförmedlare:

   Fixura Ab Oy

  • Målavkastning:

   8 %

  • Vanliga löptider:

   1-3 månader,  med möjliga villkor för 
   tidigare  återbetalningar och förlängning.

  • Vanliga kreditbelopp:

   Maximalt 500 000 EUR

  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja

  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Nej.
 • Investera i importfinansering som används för att frigöra viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.

  Varför importfinansering?

  • Kreditförmedlare

  • Målavkastning

   6-10 %
  • Vanliga löptider

   1-4 månader
  • Vanliga kreditbelopp

   ~ 33 000 EUR
  • Tillgänglig på andrahandsmarknaden:

   Ja
  • Standard amorteringstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Standard ränteutbetalningstakt:

   Vid kreditslut, se "vanliga löptider"
  • Vidareförsäljningsavtal:

   Ja. Rätt att sälja förfallna krediter till 100 % av dess nominella värde.

Så kvalitetssäkras krediter

Vi strävar alltid efter att de krediter som finns på vår plattform är kvalitativa, så att du kan investera tryggt. Innan en kredit publiceras för investering på vår plattform sker en genomgående granskning av kreditförmedlaren, det vill säga företaget som ger ut krediten. Vi undersöker bland annat följande: Följer de god kreditgivningssed? Hur ser ansökningsprocessen ut för en kredit? Hur ser deras affärsmodell ut? Hur ser deras historiska kreditporfölj ut? Dessa är endast några av de faktorer som kontrolleras. 

När en kreditförmedlare godkänns får de möjlighet att publicera sina krediter för investering på SaveLends plattform. Varje kredit som publiceras på plattformen har då gått igenom kreditförmedlarens egna ansökningsprocess för att säkerställa hög kvalitet.

SaveLend - Olika kreditförmedlare

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj din sparstrategi
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt
Skapa konto