Spara med SaveLend

Att spara pengar kan ha många olika syften, kanske vill du spara till en bostad, till en utlandsresa eller till pensionen. Oavsett vad du sparar till är det smart att placera pengar där får möjlighet till en stabil avkastning med bra riskspridning.

Varför ska du spara dina pengar hos SaveLend?
 • Stabil avkastning

  I jämförelse med aktiemarknaden är investeringar i krediter ofta stabilare. Våra sparstrategier har sedan starten levererat en stabil avkastning i linje med målavkastningen.
 • Perfekt komplement till börsen

  Att spara i krediter är ett utmärkt sätt att bredda sin sparportfölj och sprida sina risker.
 • Riskspridning

  När du sparar i krediter hos SaveLend placeras ditt kapital i hundratals olika krediter, vilket gör att du sprider dina risker ytterligare.

Vilken avkastning kan du få på ditt sparande?

 Sparstrategierna har sedan starten levererat en stabil avkastning i linje med målavkastningen om 6,5-7,5 % för Balanserad och 8,0-10,0 % för Yield.

Historisk avkastning är givetvis ingen garanti för framtida avkastning, men stabiliteten, jämfört med andra tillgångsslag, i peer-to-peer-sparande i allmänhet och i SaveLends krediter i synnerhet visas klart och tydligt i grafen nedan.


Kalkylatorn är inställd på en förväntad avkastning på 7 % på investerat kapital på plattformen per år.

kr
kr
Jag vill spara i år

Varav ränta:

Hur mycket bör du spara i krediter?

Det är självklart upp till dig hur mycket du vill spara och var. Det beror bland annat på vilka önskemål du har gällande risker, hur ofta du vill ha avkastning, och hur ditt tidsperspektiv ser ut.

Därför har vi på SaveLend inga fasta minimibelopp, däremot har vi riktlinjer och rekommendationer.

Spara i krediter hos SaveLend

För att säkerställa en bra riskspridning på hela din portfölj är vår rekommendation att du placerar en del av ditt sparade kapital  i krediter hos SaveLend och sprider ut resterande bland andra tillgångsslag som aktier, fonder, fastigheter med mera.

2 000 kronor vid en första insättning
Även denna rekommendation grundar sig i att uppnå en bra riskspridning. En portfölj bör spridas ut på så många krediter som möjligt, helst minst 100-200 stycken, motsvarande en investering om 2 000 kronor.

Därför rekommenderar vi 2 000 kronor som en minsta första insättning, men det är såklart positivt om du har möjlighet att spara mer än det!

Hur mycket bör du spara i krediter - SaveLend

Vilket är det bästa sättet att spara pengar?

Det finns många anledningar till att spara pengar! Att spara till pensionen, en bostadsrätt eller till din drömresa kan vara några av anledningarna. Att spara pengar genom att öppna ett konto hos SaveLend innebär att ditt kapital kan växa genom avkastning, istället för att de ligger och sover på ett traditionellt sparkonto hos din bank. Hur mycket ditt sparande växer beror till stor del på hur länge ditt sparande får möjlighet att växa, att du återinvesterar din avkastning (alltså nyttjar ränta på ränta-effekten) och vilken risk du är villig att ta. En högre risk på ditt sparande innebär i allmänhet en högre avkastning. 

Att spara pengar i krediter, precis som när det kommer till att spara pengar i en portfölj på börsen, är alltid förenat med en viss risk. Att bara ha ditt sparande på ett vanligt bankkonto är också förenat med en typ av risk eftersom dina pengar sannolikt inte ökar i värde i takt med inflationen (som ligger på cirka två procent per år). För att minska din totala risk är riskspridning, eller diversifiering, viktigt. Det innebär att du exempelvis sprider ditt kapital över industrier, marknader, sektorer och investeringstyper. Med andra ord lägger du inte alla ägg i en korg.

Att spara i krediter hos SaveLend är ett utmärkt sätt att sprida ut dina risker på.

shane-rounce-5f4xGaQnM1E-unsplash

Spara till kontantinsats med SaveLend

Om du ska köpa en bostad kan du ta ett bolån på max 85 % av värdet på bostaden. Det betyder alltså att du behöver ha 15 % i kontantinsats, det vill säga i egna pengar, för att kunna köpa en bostad. Det gäller oavsett om du vill ha en kontantinsats till lägenhet, hus, fritidshus eller annan bostad.

Vi har samlat några allmänna tips och tricks om saker du bör tänka på för att få ett bra sparande och uppnå dina mål!

savelend_sa_fungerar_det

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj en eller flera av SaveLends spar- och investeringsprodukter
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar sparas automatiskt i krediter och genererar avkastning