Anslutna kreditförmedlare

SaveLend gör det möjlighet att investera i flera olika krediter via våra kreditförmedlare. 

Våra anslutna kreditförmedlare är noga utvalda samarbetspartners, som är specialiserade på sina verksamhetsområden och dess kunder.

Tillgängliga kreditförmedlare på SaveLends plattform

Genom att välja vilka kreditförmedlare du investerar i har du stora möjligheter att bestämma vad ditt kapital ska användas till och hur det påverkar din omvärld. De lån som du investerar i hjälper olika organisationer att nå sina mål, vare sig det är genom nybyggnation som skapar boende till människor, eller företagslån som finansierar viktig tillväxt hos företag.

Nedan hittar du en sammanställning av de kreditförmedlare vi jobbar med och vilka kredittyper de erbjuder.

 • SBL Finans är en kreditförmedlare som är helägd av SaveLend och är verksamma i Sverige. Deras breda utbud av krediter ger stora valmöjligheter för investerare.

  • Om SBL Finans

   • Förmedlat och gett ut över 100 000 krediter
   • Förmedlar både konsumentkrediter och företagslån
   • SBL Finans äger varumärkena Billecta Finans och Loanstep
  • På plattformen sedan:

   Q1 2014

  • Tillgängliga kredittyper:

   Konsumentkrediter, företagskrediter, fakturaköp, inkassoportföljer, fastighetsprojekt och hyresprojekt

  • Tillgängliga löptider:

   1 - 48 månader

  • Målavkastning:

   7 - 9 %

 • Billecta Finland är en kreditförmedlare som är majoritetsägd av SaveLend och är verksamma i Finland. Deras breda utbud av krediter ger stora valmöjligheter för investerare.
  • Om Billecta Finland

   • Förmedlar företagskrediter till små och medelstora företag
   • Verksamma i Finland
  • På plattformen sedan:

   Q2 2021

  • Tillgängliga kredittyper:

   • Företagskrediter
   • Fakturaköp
  • Tillgängliga löptider:

   1 - 36 månader

  • Målavkastning

   7 - 8 %
 • Billecta Polen är en kreditförmedlare som är helägd av SaveLend och är verksamma i Polen. Deras breda utbud av krediter ger stora valmöjligheter för investerare.
  • Om Billecta Polen

   • Förmedlar företagskrediter till små och medelstora företag
   • Verksamma i Polen
  • På plattformen sedan:

   Q2 2021

  • Tillgängliga kredittyper:

   • Företagskrediter
   • Fakturaköp
  • Tillgängliga löptider:

   1 - 36 månader

  • Målavkastning

   8 - 9 %
 • Genom Partner Inkasso kan SaveLends kunder investera i inkassoportföljer. Partner Inkasso skapar genom sin seriösa approach till branschen och ett respektfullt bemötande av sina kunder, en trovärdighet och professionalism som väl möter de krav som vi ställer på våra samarbetspartners.

  • Om Partner Inkasso

   • 30 års erfarenhet av att lösa betalningsproblem
   • Duktiga på att värdera inkassoportföljer
  • På plattformen sedan:

   Q1 2019

  • Tillgängliga kredittyper:

   Inkassoportföljer

  • Tillgängliga löptider:

   24 - 48 månader

  • Målavkastning:

   8 %

 • Genom Treyd kan investerare på SaveLends plattform investera i importfinansiering som frigör viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för Treyd's kunder. Kreditbedömningen hanterar Treyd genom en noggrann egenutvecklad kreditgivningsmodell som främst baseras på kundens finansiella ställning och extern ratingdata. Modellen lägger särskild vikt vid företagens förmåga att omvandla sina omsättningstillgångar till likvida medel.
  Läs mer om Treyd
  • Om Treyd

   • Frigör viktigt rörelsekapital som möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.
   • Har en noggrann egenutvecklad kreditgivningsmodell som lägger särskild vikt vid företagens förmåga att omvandla sina omsättningstillgångar till likvida medel.
  • På plattformen sedan:

   Q4 2021

  • Tillgängliga kredittyper:

   Importfinansiering
  • Tillgängliga löptider:

   1-4 månader
  • Målavkastning:

   6 - 10 %
 • Fixura Finland är en kreditförmedlare som ägs av SaveLend och är verksamma i Finland. Deras utbud av krediter ger stora valmöjligheter för investerare.
  • Om Fixura Finland

   • Verksamma i Finland
   • Förmedlar både konsumentkrediter och företagslån
   • Ägs av SaveLend sedan 2021
  • På plattformen sedan:

   • Q3 2022
  • Tillgängliga kredittyper:

   • Konsumentkrediter, företagskrediter, fakturaköp
  • Tillgängliga löptider:

   • Verksamma i 1-72 månader
  • Målavkastning:

   • 7-9 %
 • Flex är en kreditförmedlare som samlar flera olika kreditförmedlare i en. Syftet är att erbjuda än bättre diversifiering och ha ytterligare ett verktyg för att hantera balansen mellan fritt kapital och goda investeringsmöjligheter på plattformen, för att kunna säkerställa en hög investeringsgrad för spararna. I Flex kan spararna välja vilken kredittyp de vill investera i, i nuläget företagskrediter, fastighetsprojekt och konsumentkrediter.
  • Om Flex

   • Välj vilken kredittyp du vill investera i
   • Förmedlar företagskrediter, fastighetsprojekt och konsumentkrediter
  • På plattformen sedan:

   • Q1 2023
  • Tillgängliga kredittyper:

   • Företagskrediter
   • Fastighetsprojekt
   • Konsumentkrediter
  • Tillgängliga löptider

   • 1-36 månader
  • Målavkastning:

   • 7-15 %

Hur vi arbetar med kreditförmedlare

SaveLend arbetar kontinuerligt med att lägga till nya kredittyper och kreditförmedlare av hög kvalitet. Det möjliggör för SaveLends investerare att ytterligare diversifiera sina portföljer genom att vi kan erbjuda ett större utbud av löptider, storlekar på lånebelopp, kredittyper, och så vidare. 

Vi lägger mycket tid och arbete på att granska nya kreditförmedlare; vi undersöker exempelvis historiken i kreditportföljen, vilka rutiner och kreditregler kreditförmedlaren har för att godkänna ett lån, företagsstruktur, styrelse, ledningsgrupp med mera. Om en kreditförmedlare möter våra krav och blir godkänd av oss kan den publicera sina krediter på vår plattform. Därmed får våra investerare möjlighet att investera i de krediterna.

SaveLend - Anslutna kreditförmedlare

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj en eller flera av SaveLends spar- och investeringsprodukter
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt

Bli en ansluten kreditförmedlare

Genom att bli en ansluten kreditförmedlare får ni möjlighet att förmedla krediter via vår plattform. Sedan lanseringen 2014 har våra kreditförmedlare förmedlat över 150 000 krediter.

För att ansöka om att bli en ansluten kreditförmedlare, kontakta oss på info@savelend.se

SaveLend - Bli en kreditförmedlare