Perfekta investeringen för ditt företag

 • Sätt företagets pengar i arbete – få stabil avkastning

 • Tryggt och säkert – investera med hög riskspridning

 • Enkelt och smidigt – helt automatiserat och underlag till bokföringen

 • Förmånligt och smart – ingen preliminärskatt och möjlighet till skattefördelar

Investera i krediter som företagare För både aktiva och trädabolag 

Vill du som företagare få dina pengar att växa? Hos SaveLend kan du investera i krediter. Det innebär att ditt företags pengar finansierar krediter till privatpersoner och företag samt att din avkastning kommer i form av utbetald ränta.

Vill du veta mera? Skicka ett mejl till  sales@savelend.se!

Skapa konto direkt!

 1. 1
  Skapa ett konto som privatperson hos SaveLend
 2. 2
  Navigera till depå-väljaren (Primär SEK/EUR) uppe till höger på sidan, klicka på “+”-knappen och välj “Registrera företag”.
 3. 3
  Välj en eller flera SaveLends produkter
 4. 4
  Överför valfritt belopp
 5. 5
  Dina pengar investeras automatiskt

Vanliga frågor

Nedan hittar du vanliga frågor och svar knutna till hur du investerar som företagare hos SaveLend.

Saknar du en fråga? Här hittar du fler frågor och svar! 

 • Som företagsinvesterare dras ingen skatt automatiskt på dina investeringar - du får alltså möjlighet till ränta-på-ränta på all din avkastning.

 • SaveLends avgifter är som standard 10 % på all intjänad ränta. 

  Alla investerare på våran plattform har däremot möjlighet att nyttja vårt bonussystem för att minska denna ner till låga 5 % genom exempelvis aktieägande (i SaveLends börsnoterade aktie YIELD) eller genom att investera olika nivåer på vår plattform:

  Investor Levels Feb 22

   

 • Vi har tre sparstrategier för SEK-depåer som har olika målavkastning.

  Balanserad är en sparstrategi för dig som vill minimera risken för kreditförluster och ha maximal likviditet i ditt sparande. Denna strategi har en något lägre årlig målavkastning och passar dig som har en kortare sparhorisont.

  Yield är sparstrategin för dig som siktar på en högre avkastning och som är införstådd med att det innebär en något högre risk och större svängningar i sparandet.

  Med strategin Frihet kan du välja såväl kreditförmedlare som kredittyp och bestämma hur stor andel av ditt totala kapital som kan placeras i en enskild investering och få högre eller lägre avkastning beroende på inställningar.

 • Du kan när som helst göra uttag på de av företagets medel som inte är investerat i krediter.

  För det kapital som är uppbundna i investeringar erbjuder vi en andrahandsmarknad där krediterna kan säljas till andra investerare mot en avgift för att frigöra kapital, som i sin tur kan tas ut. 

  Börja investera
 • Ja, precis som för våra privata sparare har våra företagsinvesterare också möjlighet att ta del av vårt bonussystem.

  Se de olika nivåerna och hur de uppnås nedan:

  https://savelend.se/bonussystem 

 • Vänligen kontakta oss på sales@savelend.se om du vill överföra din depå till någon annan.

  Börja investera
 • Det går utmärkt att registrera sitt företag som vilande enligt den så kallade 5:25 regeln och investera kapitalet från försäljningen hos SaveLend.

  Vilka skatteeffekter som uppstår beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. På www.skatteverket.se kan du läsa mer om vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att utnyttja de förmånliga skattereglerna för trädabolag.

  Hos oss kan du få ditt kapital att växa genom att antingen anpassa din investeringsstrategi helt själv utifrån dina önskemål vad gäller risk och potentiell avkastning, eller använda våra verktyg för att sköta alla investeringar helt automatiskt.

  Frågor? Skicka ett mejl till sales@savelend.se

  Börja investera
 • Det är enkelt att investera som företagare på vår investeringsplattform, faktiskt lika enkelt som för en privatperson. Du kan också exportera rapporter med detaljerad information på alla gjorda transaktioner på plattformen. Dessa kan du sedan använda som underlag för ditt företags bokföring (SIE4-filer).

  Börja investera
Treyd (kopia)

Fördelar med att investera i krediter som företag

Alla företag, oavsett hur stora eller små de är, behöver överväga hur man vill placera och använda sitt kapital. Att investera en del av kapitalet är ett sätt att på sikt kunna få avkastning i form av ränta. Som med alla investeringar gäller det även för företag att sträva efter att uppnå en god riskspridning. Med det menas att man inte lägger alla ägg i samma korg, utan att man placerar sitt kapital i olika investeringstyper. Till exempel kan man välja att köpa aktier eller fonder för en del av pengarna, eller avsätta en del på ett sparkonto med hög ränta så att beloppet finns tillgängligt snabbt ifall det skulle behövas. Andra vanliga investeringsformer för företag är också kapitalförsäkringar. En fördel med att ha en kapitalförsäkring är att företaget inte behöver bokföra varje enskild försäljning eller köp.

Sist och slutligen finns också det alternativ som vi på SaveLend är experter på – att investera i krediter. Det innebär att ditt företag investerar en summa pengar som sedan lånas ut till andra företag och privatpersoner. De som lånar pengarna betalar ränta till ditt företag och det blir det som är avkastningen. Förutom att det historiskt sett har gett en stabil avkastning att investera i krediter så är det också tacksamt för företag att, som vi nämnde, sprida sina risker.

Vill du veta mera? Skicka ett mejl till  sales@savelend.se!

Flexibla företagsinvesteringar hos SaveLend

Hos SaveLend kan du som företagare själv bestämma hur ofta och hur mycket som ska investeras. Antingen kan företaget göra en engångsinsättning, eller också starta ett regelbundet månadssparande så att pengar automatiskt dras från ett valt konto en viss dag i månaden. Företaget får själv välja om pengarna ska investeras automatiskt i flera olika kredittyper via SmartInvest, eller om du vill välja vilka investeringar som ska göras. Här på SaveLend erbjuds du som företagare möjlighet att investera i:

 • Konsumentkrediter
 • Företagslån
 • Fakturaköp
 • Inkassoportföljer
 • Fastighetsinvesteringar
 • Importfinansiering

Väljer företaget att använda våra standardinställningar kommer det investerade kapitalet spridas i flera olika krediter för att på så sätt sprida riskerna så brett som möjligt.

Samtliga krediter som vi erbjuder till företag att investera i är noggrant kontrollerade av oss för att de ska generera så god avkastning som möjligt. Som inloggad på vår portal kan du se hur lång löptid det är på de olika krediterna och även med vilken frekvens räntan och amorteringarna betalas ut. När företaget får en amortering eller räntebetalning sker den till bolagets eget SaveLend-konto.

Företagsinvesteringar med ränta på ränta

När du väljer vilka företagsinvesteringar ditt bolag ska göra behöver du fundera över hur lång sparhorisont bolaget har. I regel är det så att ju längre tid man kan investera pengarna, desto bättre chanser har man att få en högre avkastning. Ditt företag kan med fördel dra nytta av ränta på ränta-effekten. När du får en amortering eller räntebetalning till företagets SaveLend-konto går det naturligtvis att ta ut pengarna, men det är också möjligt att återinvestera dem genom att ha SmartInvest igång.

Väljer du att återinvestera företagets kapital så kommer bolaget tjäna in ännu mer ränta, även på den ursprungliga räntan. Det är det som kallas för snöbollseffekten, eller ränta på ränta. Genom att återinvestera pengarna går det att över tid optimera den avkastning företaget får.

savelend_investera_i_krediter

Enkla investeringar för företag

Att investera som företag med oss på SaveLend är enkelt. Inte minst får du en tydlig överblick av alla kredittyper det finns att välja mellan, även insättningar går smidigt att göra. De investeringar som ett företag gör ska naturligtvis finnas med i bokföringen och det är enkelt löst om företaget investerar sitt kapital i krediter hos SaveLend. Som inloggad på plattformen går det att ta ut rapporter över alla transaktioner som har gjorts och använda dem som verifikationer för bokföringen. Skatten dras inte automatiskt som det görs när en privatperson investerar och det innebär att det finns en möjlighet att tjäna in ränta på ränta på all avkastning.