Avkastning per
strategi

Här nedan följer den totala genomsnittliga avkastningen för Balanserad och Yield.

Logga in för att se hur din avkastning ser ut.
Logga in

Balanserad

Strategin har under juni-oktober 2023 levererat en genomsnittlig avkastning på 3,00 %.

AvkastningBalanserad_okt-1

Yield

Strategin har under juni-oktober 2023 levererat en genomsnittlig avkastning på 3,71 %.

AvkastningYield_okt-1

Dessa grafer kommer att byggas på med avkastning månad för månad tills vi når ett år från lanseringen av strategierna. Därefter kommer vi som tidigare att kommunicera den genomsnittliga avkastningen per de senaste 12 månaderna.