Investera med
SaveLend

Med SaveLend sätter du ditt kapital i arbete och får avkastning i form av ränta, utan mellanhänder.

Med värdekoden YEOS får du bonus när du skapar ett konto och fullföljer villkoren nedan inom 30 dagar. Bonusen baseras på hur mycket kapital du sätter in på plattformen:

 • 20 000+ SEK ger 600 SEK i bonus

 • 100 000+ SEK ger 1 000 SEK i bonus

 • 500 000+ SEK ger 5 000 SEK i bonus

 • 1 000 000+ SEK ger 10 000 SEK i bonus

Skapa konto
liam-martens-zQSyHYvyh_o-unsplash

Varför ska jag välja SaveLend?

SaveLend ger dig en unik möjlighet att investera direkt i kreditmarknaden. Vi erbjuder ett stort utbud av kredittyper med varierande duration, kassaflöde, risk och avkastning.

 • Avkastning utan tur och timing

 • Ränta-på-ränta

 • Automatiserad diversifiering

SaveLend har levererat en stabil avkastning till sina investerare sedan bolaget grundades och har inte haft en negativ månad sett till genomsnittlig avkastning sedan 2016.

Att spara i krediter är en långsiktig investering där du binder upp ditt kapital en  viss tid, beroende på vilken sparstrategi du väljer.  Du bör därför undvika att investera buffertkapital eller andra medel som du kan behöva tillgång till snabbt. 

Våra sparstrategier

Hos SaveLend kan du för SEK-depåer välja mellan fyra olika sparstrategier med olika egenskaper. För EUR-depåer finns i dagsläget sparstrategin Frihet.
Populär

Balanserad

Rekommenderad sparhorisont 12–36 månader med årlig målavkastning 6,5–7,5 %
 • Hög likviditet och stabil avkastning
 • Låg risk
 • Gratis andrahandsmarknad
  (50 000 SEK/år efter 12 månader)

Strategin Balanserad är lämplig för investerare som söker stabil avkastning och hög likviditet. Väljer du strategin Balanserad investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med låg risk för kreditförluster och högt kassaflöde.

Normalt sett erhåller du utbetalning av ränta månadsvis eller kvartalsvis. Strategin är även lämplig för dig som vill ha möjlighet att vid behov kunna ta ut investerade medel - efter varje tolvmånadersperiod har du rätt att avgiftsfritt sälja av investeringar upp till sammanlagt 50 000 kr.

Skapa konto

Yield

Rekommenderad sparhorisont 36+ månader med årlig målavkastning 8–10 %
 • Högre avkastning
 • Medelhög risk
 • Perfekt komplement till börsen

Strategin Yield är lämplig för investerare som önskar nå en högre avkastning över tid.

Väljer du strategin Yield investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med förväntat hög avkastning, viss volatilitet samt varierande kassaflöde (månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller längre). Den högre årliga målavkastningen är baserad på en sparhorisont om 36 månader eller längre.

Skapa konto

Frihet

Årlig målavkastning och sparhorisont beror på dina inställningar
 • Full frihet
 • Egen strategi för avkastning och risk
 • Skräddarsy din diversifiering i förhållande till andra investeringar

Frihet tillåter dig att skräddarsy dina investeringar baserat på kredittyp, kreditförmedlare, löptid, risk och avkastning.

Genom att anpassa dessa inställningar efter ditt tycke, kan du skapa en portfölj som matchar dina specifika investeringsmål och risktolerans, samtidigt som du drar nytta av automatiserad teknik.

Skapa konto

Fasträntekonto

Kommer snart!

6 % fast ränta på 12 månader, minsta investering 5 MSEK

 • Fast avkastning
 • Inga överraskningar
 • Förutbestämd investeringsperiod

SaveLends fasträntekonto passar investerare som vill ha en stabil avkastning utan överrask-
ningar. Kapitalet sätts i arbete på samma sätt som i övriga sparstrategier, skillnaden med
fasträntekontot är att du binder ditt kapital på
12 månader och får en fast avkastning på 6 %
när perioden löper ut.

Efter avslutad tolvmånadersperiod finns möj-
lighet till förlängning eller uttag.

Skapa konto

Se hur ditt sparande kan växa

Med hjälp av vår sparkalkylator kan du se hur ditt sparande kan växa när dina pengar sätts i arbete på vår sparplattform. Justera parametrarna startbelopp, månadsspar och sparhorisont för att se hur ditt kapital kan förändras över tid.


Målavkastningen för våra sparstrategier är 6,5-7,5 % för Balanserad och 8,0-10,0 % för Yield. Kalkylatorn är inställd på en förväntad avkastning på 7 % på investerat kapital på plattformen per år.

kr
kr
Jag vill investera i år

Varav ränta:

Så fungerar SaveLend

Från att en kredit ges ut till att SaveLends investerare får sin avkastning är fyra parter inblandade:

 • Låntagare

  Ett företag eller en privatperson i behov av finansiering, exempelvis för att köpa en bil eller renovera ett lägenhetskomplex. Låntagaren hör av sig till en kreditförmedlare.
 • Kreditförmedlare

  En av SaveLend granskad och godkänd kreditförmedlare går igenom låneansökan från låntagaren. Om låneansökan möter kreditförmedlarens krav, betalas lånet ut samtidigt som en investering publiceras hos SaveLend.
 • SaveLend

  En digital marknadsplats för krediter, där kreditförmedlare publicerar lån och krediter som investerare på plattformen får möjlighet att investera i.
 • Investerare Det här är du!

  Använder SaveLend för att investera i krediter. Låntagaren återbetalar amortering och ränta till SaveLends investerare. Det är så du får din avkastning!

Hur mycket bör jag investera?

Investeringar i krediter borde vara en självklar del i alla sparportföljer för att sprida risker och få möjlighet till en stabil avkastning. Hur mycket du väljer att investera i krediter är såklart upp till dig; men en generell rekommendation är att den procentuella ränteandelen i din portfölj bör motsvara din ålder och därmed öka över tid.

Kom igång i 4 steg

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Välj din sparstrategi
 3. 3
  Överför valfritt belopp
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt