Villkor & Privacy

På denna sidan hittar du alla våra olika villkor. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss!

Alla villkor på samma ställe

Nedan hittar du alla våra olika villkor, samlade så att du smidigt och enkelt kan granska och se över vad som gäller för våra tjänster.
 • Senast ändrad 2021-04-14

  Våra kunders förtroende är vår största tillgång och ligger till grund för allting vi gör. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (“GDPR”) i kraft, en reglering som ställer högre krav än vad den tidigare regleringen gjort. Vi har därför genomfört en rad åtgärder i syfte att leva upp till de krav GDPR ställer på oss som organisation, däribland skapat den här sidan och även uppdaterat vår Personuppgiftspolicy (se länk nedan). Vår Personuppgiftspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser (SaveLend.se/Billecta.com/Loanstep.se), vilken information vi sparar om dig samt hur du för fram åsikter eller klagomål till oss. När du använder webbplatserna och tjänsterna samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

  All behandling av personuppgifter om dig som kund/användare är vi personuppgiftsansvariga över när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Hur, när och varför vi behandlar dina personuppgifter kan du få svar på genom att läsa vår Personuppgiftspolicy.
  Underbiträden för behandling av personuppgifter

   

  Underbiträde

  Syfte med behandlingen

  Kategorier

  Plats

  Cellip

  Företagstelefoni

  Mobiltelefonnummer

  Sverige, EU

  Zendesk

  Chatt-applikation för kundtjänst

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata

  USA (SCC/BCR)

  Groove

  Chatt-applikation för kundtjänst

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata

  EU, USA

  G-suite (Gmail och kalender)

  E-post och kalender för anställda

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata

  EU, USA (SCC/BCR)

  MS Office

  E-post och kalender för anställda

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata

  EU, USA (SCC/BCR)

  Power Bi

  Affärsanalystjänst

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata

  EU, USA (SCC/BCR)

  Sir Analyst

  Affärsanalystjänst

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata

  EU, USA (SCC/BCR)

  Infobip

  SMS-utskick vid informationsgivande och marknadsföring

  Mobiltelefonnummer

  EU

  Mailchimp

  Mejl-utskick vid informationsgivande och marknadsföring

  Mejladresser

  EU

  Hubspot

  Marknadsföring, kommunikation och mätning

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Rule

  Marknadsföring, kommunikation och mätning

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data

  EU, USA (SCC/BCR)

  Microsoft Azure

  Databas och back-up

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata, adresser

  Nederländerna, EU

  Google Cloud

  Molnlagring av dokument, kalkyler och mallar. 

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata, adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Slack

  Intern kommunikationsplattform

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, och ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, historisk information, företagsdata, adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Billecta AB

  Faktureringstjänst

  Namn, mobiltelefonnummer, personnummer och hemadress

  Sverige, EU

  OneFlow

  Avtalshantering och eID-tjänst som används vid elektronisk signering av avtal

  Namn, mobilnummer, personnummer och ip-adress, adresser

  Sverige, EU

  Bisnode

  Kreditupplysningstjänst

  Namn, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, företagsdata, adresser, personnummer

  Sverige, EU

  Kreditz

  Kreditupplysningstjänst

  Namn, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, företagsdata, adresser, transaktionsdata, bankuppgifter

  Sverige, EU

  Adform

  Verktyg för annonsering

  IP adresser

   

  AQ Analys 

  Verktyg för kundenkäter

  Mejladresser, demografisk data

  Sverige, EU

  Google Ads

  Annonsering och mätning

  IP adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Microsoft Ads

  Annonsering och mätning

  IP adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Adrecord

  Verktyg för annonsering

  IP adresser

  Sverige, EU

  Adtraction

  Verktyg för annonsering

  IP adresser

  Sverige, EU

  Facebook

  Annonsering

  IP adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Future Media Group AB

  Annonsering

  IP adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Nyheter365 AB

  Annonsering

  IP adresser

  EU, USA (SCC/BCR)

  Frankly

  Annonsering

  IP adresser

  Sverige, EU

  Naes & Friends

  Annonsering

  Namn, mejladress, mobiltelefonnummer, ip-adress, demografisk data, finansiella uppgifter, adresser

  Sverige, EU

  Digital Massa

  Annonsering

  IP adresser

  Sverige, EU 

  Tink

  Verifiering av bankkonto

  Namn, demografisk data, finansiella uppgifter, persondata, företagsdata, adresser, transaktionsdata, bankuppgifter

  Sverige, EU 

  Wordpress

  Verktyg för marknadsföring och kommunikation (hemsida)

  IP adresser

  Sverige, EU 

 • 1. Allmänt

  1.1 Denna Personuppgiftspolicy innehåller information om hur SaveLend Credit Group AB (publ) (559093-5176) och dess dotterbolag (tillsammans kallat "SaveLend", "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår denna Personuppgiftspolicy innan du delar personlig information med oss ​​eller använder någon av våra tjänster.


  1.2 SaveLend tillhandahåller olika digitala tjänster ("tjänsten" eller "tjänster"). När du använder tjänsten blir du användare (“användare”) och SaveLend kommer sedan på olika sätt att behandla dina personuppgifter. SaveLend är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy, om inte annat anges.


  1.3 SaveLend kommer endast att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”) eller annan lagstiftning som gäller vid tidpunkten för behandlingen. Denna Personuppgiftspolicy beskriver också dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.


  1.4 Om du har frågor angående behandlingen av personuppgifter i SaveLend, vänligen kontakta vår dataskyddsombud (“DPO”) enligt följande kontaktinformation:

   

   E-post: dpo@savelend.se


  Address: SaveLend Credit Group AB (publ)

  Att: DPO

  Kammakargatan 7

  111 40 Stockholm, Sverige


  1.5 Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20  Stockholm alt. e-post, imy@imy.se.


  1.6 Den senaste versionen av vår Personuppgiftspolicy finns på SaveLends olika webbplatser, till exempel på SaveLend.se och Loanstep.se.

   

  2. Insamling av personuppgifter

  2.1 SaveLend behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder någon av tjänsterna eller kontaktar oss. De personuppgifter vi behandlar är vanligtvis:

  (i) Kontakt- och identitetsinformation såsom namn, personnummer och annan information om dig själv t.ex. adress, nationalitet, skattehemvist, information gällande PEP, telefonnummer, e-postadress etc.

  (ii) Finansiell information såsom information om din ekonomi som du delar med oss, exempelvis eventuella krediter eller annan information som begärs i KYC-dokumentationen eller annan information om din ekonomi som vi ber om när du skapar ett konto på någon av tjänsterna.

  (iii) Övrig information som du har valt att dela med oss, exempelvis om du ansöker om ett jobb eller kontaktar vår kundtjänst. Vi kommer aldrig att be om information om religiösa övertygelser, politiska eller filosofiska åsikter, fackligt medlemskap eller information om hälsa, sexliv eller sexuell läggning (känsliga personuppgifter). För det fall du ändock frivilligt lämnar sådan information så grundas det på ditt samtycke, som du alltid kan återkalla.  

   

  2.2 SaveLend behandlar personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder SaveLends tjänster. Beroende på vilken tjänst du använder kan vi samla in följande information direkt eller via våra partners:

  (i) Kontakt- och identitetsinformation såsom namn, personnummer, kön, nationalitet, telefonnummer, e-postadress etc.

  (ii) Finansiell information såsom inkomster, skulder, transaktionsuppgifter, tidigare ansökningar gällande kreditupplysningar etc.

  (iii) Information om hur du interagerar med SaveLend - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du kommit till sidan och hur du lämnade sidan  och leveransnotiser när vi kontaktar dig (cookies).

  (iv) Enhetsinformation, exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

  (v) Information från externa sanktionslistor och PEP-listor - vi kan inhämta och jämföra information från EU: s sanktionslistor och listor över så kallade PEP (Politically Exposed Persons). Dessa listor innehåller information såsom namn, födelsedatum, födelseort, yrke eller position och anledningen till att de finns på ifrågavarande lista.


  3. Varför SaveLend behandlar personuppgifter och hur länge

  3.1 SaveLend behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna, uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig samt följa gällande lagstiftning. 

  SaveLend behandlar personuppgifter för följande ändamål och i enlighet med följande legala grunder.  


  3.1.1

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation

  - Information om hur du interagerar med SaveLend

  - Enhetsinformation


  Syfte: För att tillhandahålla tjänsterna, hålla användarkonton uppdaterade och se till att innehållet i tjänsten presenteras på rätt sätt.

  Rättslig grund: För att uppfylla SaveLends avtalsenliga skyldigheter.

  Tid för behandling: Ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.


  3.1.2

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation

  - Ekonomisk information (när vi verifierar din identitet via din bank)

  Syfte: Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

  Rättslig grund: För att uppfylla SaveLends avtalsenliga åtaganden och för att följa gällande lagstiftning.

  Tid för behandling: Ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.


  3.1.3

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation

  - Finansiell information

  Syfte: Utför kreditprövning innan kredit beviljas

  Rättslig grund: Följa gällande lagstiftning bl a konsumentkreditlagen  och för att uppfylla SaveLends avtalsenliga skyldigheter gentemot våra investerare på plattformen.

  Tid för behandling: Högst ett år efter det att informationen samlats in, tills dess nyare information erhålls eller, om användaren skapar ett konto, ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.


  3.1.4

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation

  - Finansiell information

  - Enhetsinformation

  - Information från externa sanktionslistor och PEP-listor

  Syfte: Utföra riskanalys, förebygga bedrägerier och utföra riskhantering

  Rättslig grund: Efterleva gällande lagstiftning, vilket främst är Lag om åtgärd mot penningtvätt och finansiering av terrorism, konsumentkreditlagen samt för att kunna uppfylla SaveLends avtalsenliga skyldigheter gentemot våra investerare på plattformen.

  Tid för behandling: Högst ett år efter det att informationen samlats in, tills dess nyare information erhålls eller, om användaren skapar ett konto, ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.


  3.1.5

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation samt andra uppgifter som du ger oss

  Syfte: Att ge support och kundservice

  Rättslig grund: Att uppfylla SaveLends avtalsenliga skyldigheter och intresseavvägning.  

  Tid för behandling: Högst två år efter avslutat supportärende.


  3.1.6

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation

  Syfte: Att skicka information om SaveLend och tjänsten

  Rättslig grund: Samtycke och intresseavvägning.

  Tid för behandling: Så länge du inte motsäger dig att sådan information får skickas till dig.  


  3.1.7

  Behandlade personuppgifter:

  - Kontakt- och identitetsinformation

  - Finansiell information

  - Enhetsinformation

  - Information från externa sanktionslistor och PEP-listor

  Syfte: För att följa gällande lagstiftning, Lag om åtgärd mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  Rättslig grund: Enligt gällande lagstiftning.

  Tid för behandling: 5 eller 10 år från det att åtgärderna genomfördes beroende på det enskilda fallet.


  4. Utlämnande av personuppgifter

  4.1 SaveLend kan överföra eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för SaveLends räkning för att SaveLend ska kunna tillhandahålla tjänsterna. SaveLend använder underleverantörer eller kategorier av underleverantörer enligt specifikation på följande webbplats: https://savelend.se/privacy

  4.2 SaveLend samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU / EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU / EES genom att ingå standardavtalsklausuler eller bindande företagsavtal.

  4.3 Sekretess gäller för de flesta personuppgifter i enlighet med Lagen om betaltjänster.   Sekretess innebär att SaveLend inte felaktigt får utlämna eller på annat sätt röja några uppgifter om användare till utomstående. SaveLend utlämnar dock nödvändiga personuppgifter för det fall skyldig föreligger enligt lag, till myndigheter som polis, Skatteverket eller andra myndigheter. Ett exempel på utlämning är information till Skatteverket om preliminär skatt eller information som lämnas för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

   

  5. Dina rättigheter

  5.1 Rätt att begära ut registerutdrag. Du har rätt, en gång per kalenderår, att utan kostnad få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar och lagrar om dig. Din begäran måste skickas skriftligen till oss och ha din underskrift. Vid begäran, vänligen kontakta oss enligt kontaktinformationen i avsnitt 1.4.


  5.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkorrekt information om dig själv. Du kan själv korrigera informationen genom att logga in på Mina sidor på Loanstep.se eller savelend.se. Du kan även kontakta oss om du behöver hjälp med detta.


  5.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till en annan leverantör. Kontakta oss för hjälp med detta, vänligen använd kontaktinformationen i avsnitt 1.4.


  5.4 Avaktivering och radering av användarkonto (rätten att bli bortglömd). Du har rätt att  invända gentemot behandling av dina personupppgifter. Emellertid kan detta innebära att du inte längre kan använda tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i avsnitt 1.4.


  5.5 Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avsäga dig information i form av reklam eller marknadsföring. Du kan alltid avsäga dig att ta emot marknadsföringskommunikation från SaveLend  i e-postmeddelandet och SMS-meddelanden genom att klicka på "avsluta prenumeration". Registrerade är alltid välkomna att kontakta SaveLend för hjälp med att tacka nej till SaveLends kommunikation.


  5.6 Rätten att återkalla samtycke. För de applikationer där vi behandlar din personliga information grundat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Konsekvensen av detta kan vara att du inte längre kan använda tjänsten. För att göra det, använd kontaktinformationen i avsnitt 1.4.

  6. Har du sökt jobb hos SaveLend via karriärsidan?

  De personliga uppgifter som samlas in och behandlas genom vår karriärsida och rekryteringsverktyg är enbart tillgängliga för berörda anställda hos SaveLend samt används och visas endast i rekryteringssyfte.

  Dina personliga uppgifter hanteras endast för detta ändamål och så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte och/eller för matchning mot framtida jobb, dock aldrig längre än två år.

  Vi sparar och behandlar endast personuppgifter för rekrytering så länge som det finns ett behov av att bevara dem i syfte att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således sparas i allmänhet personuppgifter och annan information endast under så lång tid som ett ärende pågår. En del personuppgifter kan dock behöva sparas längre för att vi ska ha möjlighet att uppfylla förpliktelser enligt lag.

  Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.

   

  7. Säkerhetsåtgärder

  7.1 Säkerhet är viktigt för SaveLend, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller raderas av obehöriga i samband med SaveLends behandling av personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

   

  8. Cookies

  8.1 SaveLend använder "cookies" på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookies används bland annat för att spara 

  personliga inställningar och gör det också möjligt för oss att se vad besökaren gör på webbplatsen.


  8.2 Det finns två olika varianter av "cookies"; dels s k "session cookies" och dels "varaktiga cookies". SaveLends webbplatser använder både sessionskakor och varaktiga  kakor.


  Sessionscookies används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen och lagras endast tillfälligt i besökarens arbetsminne på datorn och tas bort automatiskt när besökaren stänger sin webbläsare.


  Varaktiga cookies används för att berätta för besökaren vad som har uppdaterats på webbplatsen sedan senaste besöket på webbplatsen och för att identifiera återkommande användare och spara uppgifter som tidigare lämnats. Cookies kan inte identifiera dig personligen, utan endast den webbläsaren som vid tiden för besöket fanns installerad på din dator.

   

  8.3 SaveLend tar fram statistik över antalet besök, hur många gånger enskilda sidor har besökts, vilka webbadresser besökarna kommer från, vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet med denna datainsamling är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Informationen som upphämtas är information om domännamn, webbläsare, operativsystem, tidpunkt när du gick in på vår webbplats och om du klickade på någon länk för att komma åt vår webbplats. Denna information kan lämnas ut till underleverantörer för analytiska och marknadsföringsändamål.

   

  8.4 Majoriteten av alla webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera kakor. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du ändra inställningen direkt i din webbläsare.

   

  9. Ändringar av denna Personuppgiftspolicy

  9.1 SaveLend förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy.

  9.2 Alla ändringar av denna Personuppgiftspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Vänligen besök därför vår webbplats regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

  1. INTRODUCTION

   

  SBL Finans AB (publ), reg. no. 556933-0961 (“SaveLend”), Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sweden,  a licensed Swedish entity by the Certain Consumer Credit-related Operations Act (2014:275) supplies an internet based marketplace (the “SaveLend Marketplace”) for users that want to:

  (a) invest in loans in whole or in part as creditors;

  (b) assign claims in whole or in part as originators; and/or

  (b) assume and reassign claims in whole or in part as investors.

   

  These general provisions (the “General Provisions”) were issued by SaveLend on 21 august 2018. The terms and conditions set out in Section 1 (Introduction), Section 2 (Definitions) and Section 6 (Miscellaneous general provisions) of the General Provisions apply to all of SaveLend’s users. The terms and conditions set out in Section 3 (General Terms and Conditions for Assignment and Assumption of Claims) apply to all originators and investors who assign and assume claims on the SaveLend Marketplace. The terms and conditions set out in Section 4 (Loan Intermediation) apply to investors who invest in loans as creditors. The terms and conditions set out in Section 5 (Agreement regarding the Investor’s use of the SaveLend Marketplace) applies to all investors. An originator’s use of the SaveLend Marketplace is also regulated in a separate agreement entered into between the originator and SaveLend.

  The SaveLend Marketplace can be used by a person who has been approved by SaveLend as a user of the SaveLend Marketplace in its capacity as Originator or Investor (each term as defined below). SaveLend reserves the right to deny an Originator or an Investor from using the SaveLend Marketplace. Further, SaveLend reserves the right to verify and approve the representative of an Originator and an Investor, who carries out the registration process on the platform. While assessing the representative for approval, SaveLend will, inter alia, take into account possible formal restrictions applicable in the representative’s domicile. In case the representative or the user is not approved by SaveLend, any User Account (as defined below) opened by the representative or user will be promptly deactivated and deleted.

   

  Risk information

  SaveLend reminds the users of the SaveLend Marketplace that an assumption of claims may not be lawfully protected against a third party. There is a risk that an assigned claim cannot be collected against a debtor and that an assigned claim may be included in the Originator’s bankruptcy estate in case an Insolvency Event (as defined below) occurs in respect of the Originator.

   

  Personal Data

  For information about how SaveLend handles personal data, reference is made to SaveLend’s Privacy Policy which is available at www.savelend.se/privacy. 

   

  1. DEFINITIONS

   

  In the General Provisions:

   

  “Administrator” means the Originator or any successor appointed to manage and administrate an Assigned Claim.

   

  “Assigned Claim” means any Claim or part thereof assigned through the SaveLend Marketplace.

   

  “Assignment and Assumption Terms” means the terms and conditions set out in Section 3 (General Terms and Conditions for Assignment and Assumption of Claims).

   

  “Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general business in Stockholm, Sweden.

   

  “Claim” means each claim against a Debtor under:

   

  (i) a Loan Agreement (including, but not limited to, the outstanding amount of the Loan, interest, any default interest and any other payments to be made by the Debtor to the Originator or an Investor (as applicable) in accordance with the Loan Agreement); or

  (ii) an Invoice (including, but not limited to, the invoiced amount, any default interest and any other payments to be made by the Debtor to the Originator in respect of the Invoice).

   

  “Debtor” means the borrower under a Loan Agreement or the addressee of an Invoice.

   

  “Funds” means any funds received from the Debtor as payment in respect of an Assigned Claim or a Loan.

   

  “Insolvency Event” means, in respect of a person, when such person:

  (a) becomes insolvent, suspends its payments or is wound up or declared bankrupt;

  (b) is subject to composition with its creditors, administration or company reorganization; or

  (c) becomes subject to any similar proceedings.

   

  “Investor” means a person registered on the SaveLend Marketplace as an investor.

   

  “Invoice” means an invoice issued by an Invoice Seller to a customer for services or goods supplied by the Invoice Seller.

   

  “Invoice Seller” means a person selling its invoices to an Originator.

   

  “Loan” means a loan granted or to be granted by an Investor or an Originator to a borrower under a Loan Agreement.

   

  “Loan Agreement” means the loan agreement evidencing a Loan originally entered into between (i) a borrower and (ii) an Investor or an Originator as lender.

   

  “Loan Application” means an approved loan application published on the SaveLend Marketplace as an offer to Investors on the SaveLend Marketplace to grant a loan to the applicant.

   

  “Loanstep” means the website www.loanstep.se

   

  “Offer” means the offer to Investors in respect of the assignment of a Claim (or a part thereof) registered by an Originator or a Reassigning Investor on its User Account.

   

  “Originator” means a person registered on the SaveLend Marketplace as an originator.

   

  “Originator Interest” means the interest payable by the Originator to an Investor in respect of an Assigned Claim.

   

  “Purchase Price” means the purchase price for a Claim specified in an Offer.

   

  “Reassigning Investor” means an Investor who wants to reassign a Claim (or a part thereof) on the SaveLend Marketplace.

   

  “SaveLend Originator Agreement” means the agreement entered into between an Originator and SaveLend in respect of the Originator’s use of the SaveLend Marketplace and in force from time to time.

   

  “User” means a person registered as a user on the SaveLend Marketplace.

   

  “User Account” means the account in the name of a User held by SaveLend in the SaveLend Marketplace system.

   

  1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF CLAIMS

   

  3.1 Introduction

  These Assignment and Assumption Terms apply to the assignment and assumption of a Claim (or a part thereof) between an Originator and an Investor which assignment and assumption have been mediated by SaveLend through the SaveLend Marketplace. These Assignment and Assumption Terms also apply to the reassignment and assumption of a Claim (or a part thereof) from an Investor to another Investor mediated by SaveLend through the SaveLend Marketplace.

  By offering a Claim (or a part thereof) for sale or accepting an Offer to purchase a Claim (or a part thereof) on the SaveLend Marketplace, each Originator and each Investor accepts the general terms and conditions for assignment and assumption of claims applicable on the date of the registration of the Offer on the relevant User Account.

  The specific terms for each individual assignment and assumption of a Claim (or part thereof) made through the SaveLend Marketplace will be concluded and documented through an automatically generated confirmation of assignment which will be made available on the relevant User Accounts.

   

  3.2 Offering, assignment and assumption of Claims

   

  3.2.1 The making of an Offer

  An Originator offers to assign a Claim (or a part thereof) on the SaveLend Marketplace in accordance with the terms and conditions separately agreed with SaveLend.

  A Reassigning Investor offers to assign a Claim (or a part thereof), and an Investor assumes a Claim (or a part thereof), on the SaveLend Marketplace in accordance with the General Provisions.

  An Offer to assign a Claim (or a part thereof) is binding on the Originator or the Reassigning Investor (as applicable) from and including the time of registration of the Claim for assignment on the User Account of the assignor to and including the earlier of (i) the last day of the term of the Offer and (ii) the day SaveLend has registered the outcome of the Offer on the relevant User Accounts.

   

  3.2.2 Reassignment of an Assigned Claim

  A Reassigning Investor who wants to reassign an Assigned Claim shall register an Offer in respect of the Assigned Claim on its User Account. When registering the Offer, the Reassigning Investor shall specify the details of the Assigned Claim, the term for the Offer and the Purchase Price. SaveLend will, on behalf of the Reassigning Investor, publish the Offer on the SaveLend Marketplace and thereby make the Offer available to the other Investors.

   

  3.2.3 The acceptance of an Offer

  An Investor, who wants to assume a Claim (or a part thereof), in accordance with an Offer, shall register its acceptance of the Offer on its User Account. The amount of the Claim accepted to be assumed by the Investor shall be specified on the Investor’s User Account. Alternatively, the Investor may use SaveLend’s automated assignment service to register acceptance of Offers based on a set of pre-selected rules chosen by the Investor on its User Account.

  An Investor’s acceptance of an Offer is binding on the Investor until SaveLend has registered the outcome of the Offer on the relevant User Accounts.

  An Investor cannot register its acceptance of an Offer if the Purchase Price for the part of the Claim to be assumed by the Investor exceeds the amount of available funds deposited by the Investor with SaveLend. Provided that there are sufficient funds deposited by the Investor, SaveLend shall reserve an amount corresponding to the Purchase Price for the account of the Originator or Reassigning Investor (as applicable) immediately when the Investor registers its acceptance of the Offer on its User Account.

   

  3.2.4 The assignment and the assumption

  A Claim (or a part thereof) will be deemed assigned by an Originator or a Reassigning Investor (as applicable) to an Investor, and will be deemed assumed by the Investor, subject to the terms and conditions set out in the Offer and the General Provisions when the Investor has paid the Purchase Price in respect of the relevant part of the Claim and the assignment has been registered on the relevant User Accounts.

  Any interest, received in respect of a Claim until the time of assignment, shall not be transferred from the Originator or the Reassigning Investor (as applicable) to the Investor by the assignment of a Claim (or a part thereof). For the avoidance of doubt, only the interest related to an Assigned Claim received from the time of the assignment of the Claim (or the relevant part thereof), shall be transferred from the Originator or the Reassigning Investor (as applicable) to the Investor.

  The Originator reserves its rights towards the Debtor for payment of interest as well as other Claims under a Loan Agreement or an Invoice to the extent that any such Claim is not assigned to an Investor.

   

  3.3 Payment of the Purchase Price

  The Purchase Price for the part of the Claim to be assumed by an Investor will be paid by way of SaveLend using the Funds deposited with SaveLend by the Investor and transferring an amount corresponding to the Purchase Price to the relevant Originator or Reassigning Investor.

  Any payment of the Purchase Price received by SaveLend on behalf of the Originator shall be treated as “escrow funds” (Sw. redovisningsmedel) and shall be held separately for the account of the Originator in accordance with applicable laws and regulations.

   

  3.4 Payment of the Originator Interest

  The Originator shall pay the Originator Interest in respect of an Assigned Claim on the dates specified in the Offer. Payment of the Originator Interest shall be made to SaveLend. SaveLend shall receive the Originator Interest on behalf of the Investor entitled thereto and distribute the amount to the Investor within five (5) Business Days.

  SaveLend, or any third party appointed by SaveLend, is authorised by the Investor to, on behalf of the Investor, demand and collect from the Originator any payment of the Originator Interest fallen due.

  eceived by SaveLend on behalf of an Investor shall be treated as “escrow funds” (Sw. redovisningsmedel) and shall be held separately for the account of the Investor in accordance with applicable laws and regulations.

   

  3.5 Payments by the Debtor

  After the assignment of a Claim (or a part thereof), the Debtor shall continue to make all payments under the Loan Agreement or the Invoice (as applicable) to the Originator in its capacity as Administrator unless otherwise instructed by SaveLend (acting on behalf of the Investor). The Investor is aware that this arrangement constitutes a risk that the Assigned Claim will not be protected from the Originator’s creditors in case of an Insolvency Event. Neither the Originator (or an Reassigning Investor), the Administrator nor SaveLend shall incur any liability or be held responsible for the failure by the Debtor to comply with its payment obligations under a Loan Agreement or an Invoice (as applicable) and SaveLend shall not incur any liability in respect of an assignment of an Assigned Claim not being duly perfected.

  SaveLend (acting on behalf of the Investor) may request that the Originator notifies the Debtor of the assignment of a Claim (or a part thereof) and instruct the Debtor to make future payments in relation to the Assigned Claim to a successor Administrator. If such request is provided to the Originator, the Originator shall promptly send such notification and instruction to the Debtor. However, SaveLend shall always have the right to, on behalf of the Investor, give such notification and instruction directly to the Debtor.

   

  3.6 Distribution of Funds

  Any Funds received by the Administrator in respect of an Assigned Claim shall be distributed by the Administrator as follows:

  (a) if all Claims under a Loan Agreement or an Invoice have been assigned, the Administrator shall transfer all Funds to the relevant Investor(s) through SaveLend; and

  (b) if only a part of the Claims under a Loan Agreement or an Invoice has been assigned, Funds in the same proportion as the Assigned Claims bears to the Claims kept by the Originator, shall be transferred to the relevant Investor(s) through SaveLend and the remaining part shall be retained by (or, if the Originator is not the Administrator, transferred to) the Originator.

  Provided that if the Originator Interest is less than the interest to be paid by the Debtor in respect of the Assigned Claims, an amount corresponding to the difference between the Originator Interest and the interest paid in respect of the Assigned Claims shall be deducted from the payment to the Investors and retained by or transferred to (as applicable) the Originator.

  If the Originator Interest exceeds the interest to be paid in respect of an Assigned Claim, the Originator shall pay an amount corresponding to the difference between the Originator Interest and the interest paid in respect of the Assigned Claims to SaveLend for distribution by SaveLend to the relevant Investor(s).

  Upon receipt of Funds or Originator Interest from the Administrator, SaveLend will distribute the Funds and the Originator Interest among all the Investors having assumed a Claim (or a part thereof) arising from the relevant Loan Agreement or Invoice in the following order:

   

  (i) first, in or towards payment pro rata by the relevant Investors of any unpaid amount owing to SaveLend in respect of the Assigned Claims;

  (ii) secondly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any accrued interest (including any default interest payment) in respect of the Assigned Claims;

  (iii) thirdly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any principal due but unpaid in respect of the Assigned Claims; and

  (iv) fourthly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any other sum due but unpaid in respect of the Assigned Claims.

   

  The calculation of any amount subject to transfer by SaveLend in accordance with this paragraph shall be performed by SaveLend based on the information provided by the Administrator.

   

  3.7 Representations and warranties by the Originator

  Upon registration of an Offer and for the term of the Offer, the Originator represents and warrants to each Investor who accepts an Offer that:

   

  (a) it is duly incorporated and validly existing under the laws of its incorporation;

  (b) it is in compliance with applicable laws, regulations, international conventions and treaties, in particular with respect to measures against money laundering and financing of terrorism, save for any non-compliance which is insignificant to the business;

  (c) it has full power and authority to carry on its business as presently conducted and to execute and perform all of its obligations under the General Provisions;

  (d) it has full ownership over each Claim subject to assignment under the Assignment and Assumption Terms and no security, encumbrances or other third party right is in existence over such Claim;

  (e) the Debtor is not an affiliate or an entity within the same group as the Originator; and

  (f) there is no action, suit or proceeding before any court or governmental authority, pending or, to its best knowledge, threatened which may affect the validity or enforceability of, or the Originator’s ability to perform its obligations under, the General Provisions.

   

  In case the Offer relates to a Claim (or a part thereof) under a Loan Agreement, the Originator represents and warrants to each Investor who accepts the Offer that:

   

  (a) there is no restriction applicable to the Originator or the Loan Agreement which prevents the Originator from assigning the relevant Claim;

  (b) the Loan has been disbursed to the Debtor under the Loan Agreement in the amount and on the date specified in the Offer;

  (c) the repayment dates and dates for payment of interest under the Loan Agreement in respect of the Loan are specified in the Offer;

  (d) the sum of any payments of principal made under the Loan before the date of the Offer is specified in the Offer; and

  (e) the Debtor has no right to set off any amounts owed by the Originator to the Debtor against any amount owed by the Debtor to the Originator under the Loan Agreement or in respect of the relevant Claim.

   

  In case the Offer relates to a Claim under an Invoice, the Originator represents and warrants to each Investor who accepts the Offer that:

   

  (a) the service or goods invoiced on the Invoice have been supplied to the Debtor;

  (b) there is no restriction applicable which prevents the assignment of the relevant Claim;

  (c) the due date for payment of the Invoice is specified in the Offer;

  (d) the Debtor and the Originator have not agreed on any amendments of the terms of the Invoice; and

  (e) the Debtor has no right to set off any amounts owed by the Originator to the Debtor against any amount owed by the Debtor to the Originator under the Invoice or in respect of the relevant Claim.

   

  3.8 Administration of a Claim

  When a Claim (or a part thereof) has been assumed by an Investor, the Originator is authorised by the Investor to manage and administer the Assigned Claim in the interest and on behalf of the Investor. Such authorisation includes the authority for the Originator to act as a lender or supplier (as applicable) in respect of an Assigned Claim towards the Debtor on behalf of the Investor until the Assigned Claim has been repaid in full (including, but not limited to, enforcing any security for such Claim).

  The Originator has the right to delegate the debt collection arising from a Loan Agreement or an Invoice to any third party. The Originator shall consult with SaveLend (acting on behalf of the relevant Investor(s)) before any delegation is made.

  When performing its duties as manager and administrator of Assigned Claims, the 

  Administrator shall act in the interests of the Investors with due care. The Administrator shall take all reasonable actions to ensure that an Assigned Claim and any rights pertaining thereto are not treated as the Administrator’s property. Any payment received by the Administrator on behalf of an Investor shall be treated as “escrow funds” (Sw. redovisningsmedel) and the Administrator shall in its record-keeping system keep the Assigned Claim separately from the Administrator’s assets.

  SaveLend (acting on behalf of the relevant Investor(s)) has the right to replace the Originator (or any successor) as Administrator by appointing a successor as manager and administrator. The retiring Administrator shall make available to the successor such documents and records as SaveLend or the successor may request for the purposes of the successor being able to perform its functions as Administrator. Any successor Administrator shall upon its assignment confirm that it is bound by the General Provisions in its capacity as Administrator.

  If requested by the Administrator (or by SaveLend on behalf of the Administrator), the Investor shall issue an additional power of attorney to the Administrator for the performance of the Investor’s rights under a Loan Agreement or an Invoice.

   

  3.9 Amendments of a Loan Agreement or an Invoice

  Until a Loan has been repaid in full, the Originator is entitled to amend the terms and conditions of a Loan Agreement, provided that such amendments do not result in any changes of the payments from the Debtor under the Loan Agreement or extended/postponed due dates or in any other way are detrimental for the Investor. The Originator shall notify SaveLend of any amendment at least ten (10) Business Days before the amendment becomes effective. SaveLend shall promptly thereafter notify the relevant Investors of the amendment.

  The Originator shall not have any right to amend any term set out in an Invoice.

   

  3.10 Buy back of an Assigned Claim

  The Originator shall be obliged, upon SaveLend requesting so on behalf of an Investor, to immediately buy back an Assigned Claim from the relevant Investor if:

   

  (a) specified in the Offer and the Debtor delays a payment under the relevant Loan Agreement or Invoice by more than the number of days specified in the Offer;

  (b) the relevant Loan Agreement or Invoice for any reason is withdrawn, cancelled or disputed;

  (c) the relevant Loan Agreement for any reason or by any mean becomes invalid or unenforceable, in whole or in part, or it becomes impossible or unlawful for any party to the Loan Agreement to perform its obligations or exercise its rights under the Loan Agreement;

  (d) the relevant Invoice for any reason or by any mean becomes invalid or unenforceable, in whole or in part, or it becomes impossible or unlawful for the Investor to exercise its rights thereunder; or

  (e) any representation or warranty set out in Section 3.7 (Representations and warranties by the Originator) or in the SaveLend Originator Agreement is or proves to have been incorrect or misleading when made or deemed to be made.

   

  Further, if specified in the Offer, the Originator has the right (but is not obliged) to buy back the Assigned Claim from the Investor.

  The buyback price of the Assigned Claim to be paid by the Originator to the Investor shall be equal to the total amount of the remaining principal amount of the Assigned Claim together with any accrued interest up to the time when the Originator fulfils its obligations to buy back the Assigned Claim.

  The buyback price constitutes the full and final payment to the Investor for the re-assignment of the Assigned Claim and any other related rights from the Investor to the Originator.

  If the Originator is not the Administrator, the Administrator shall notify the Originator upon the occurrence of any event specified in (a)-(e) above and request that the Originator pays the buyback price.

  The Originator shall pay the buyback price to SaveLend within three (3) Business Days from the request by SaveLend on behalf of the Investor or from the request by the Originator. If such a payment by the Originator is not made within this time frame, interest on the outstanding amount shall accrue with a per cent rate per annum specified in the Offer, commencing on the due date.

  An Assigned Claim shall not be reassigned to the Originator until the buyback price has been paid in full to and received by SaveLend for the account of the relevant Investor(s).

   

  3.11 Set-off

  Any payment to be performed by SaveLend on behalf of an Investor or an Originator in respect of an Assigned Claimed, any amount due under a Loan Agreement or an Invoice or under the General Provisions shall to the extent possible be set off against any matured obligation owed by that Investor or Originator to the receiver of such payment, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation.

   

  1. LOAN INTERMEDIATION

   

  4.1 Introduction

  SaveLend may act as an intermediary in respect of a Loan Application originating from Loanstep.

  A Loan Application from Loanstep which has been approved by SaveLend will be published on the SaveLend Marketplace and Investors will be offered to grant a Loan (or a part thereof) to the applicant.

  An Investor, who wants to grant a Loan (or a part thereof) on the basis of a Loan Application, shall register its acceptance of the Loan Application on its User Account. The amount of the Loan accepted to be granted by the Investor shall be specified on the Investor’s User Account. Alternatively, the Investor may use SaveLend’s automated assignment service to register its acceptance of a Loan Application based on a set of pre-selected rules (of which Loan Applications to accept) chosen by the Investor on its User Account.

  An Investor cannot register its acceptance of a Loan Application if the amount of the Loan to be granted by the Investor exceeds the amount of available funds deposited by the Investor with SaveLend. Provided that there are sufficient funds deposited by the Investor, SaveLend shall reserve an amount corresponding to the amount of the Loan to be granted by the Investor for the account of the Debtor immediately when the Investor registers its acceptance of the Loan Application on its User Account.

  When one or more Investors have registered its acceptance to grant a Loan in a total amount corresponding to the requested loan amount set out in the Loan Application (or an accepted minimum percentage of requested amount), and, where applicable, other terms set out in the Loan Application have been met, the Loan Amount will be paid out to the Debtor by SaveLend through Loanstep.

  The relevant Investors and Debtor will be deemed having entered into a Loan Agreement with each other in accordance with the terms and conditions set out in the Loan Application and the General Provisions. Loanstep Credit Terms (Sw. Loansteps Kreditvillkor) will also apply to each such a Loan in addition to any specific terms and conditions set out in the Loan Agreement. The specific terms for each Loan Agreement entered into with SaveLend as intermediary will be concluded and documented through an automatically generated confirmation of the Loan Agreement which will be made available on the relevant User Accounts.

   

  4.2 Reassignment of Loans

  A Reassigning Investor, who wants to reassign a part of a Loan granted with SaveLend as intermediary, shall register an Offer in respect of the Loan on its User Account. When registering the Offer, the Reassigning Investor shall specify the details of the Loan and the Loan Agreement, the term for the Offer and the Purchase Price. When SaveLend has approved the Offer, SaveLend will, on behalf of the Reassigning Investor, publish the Offer on the SaveLend Marketplace and thereby make the Offer available to the other Investors.

   

  4.3 Payment of interest and fees under Loan Agreements

  SaveLend will, on behalf of the Investor, administer any interest accruing on a Loan granted with SaveLend as intermediary and transfer any accrued interest due for payment in respect of such a Loan to the Investor(s) entitled thereto.

  Each Investor accepts that a payment of interest in respect of a Loan Agreement where there are several Investors will be distributed to all Investors pro rata to their part of the total amount of the Loan.

  SaveLend, or any third party appointed by SaveLend, is authorised by each Investor to, on behalf of the Investor, demand and collect from the relevant Debtor any payment, fees or interest fallen due.

  SaveLend has the right to charge the Investor for all costs SaveLend has for administering the Loan Agreement entered into with SaveLend acting as intermediary, including, but not limited to, all fees and penalty interest the Debtor pays in accordance with the Loan Agreement.

  In case the Originator is replaced as Administrator, SaveLend have the right to charge the Investor for any fees and costs incurred in connection with the replacement and the new Administrator’s appointment.

   

  4.4 Distribution of Funds

  Any Funds received by SaveLend from a Debtor in respect of a Loan granted with SaveLend as intermediary shall be distributed by SaveLend among the Investors having granted that Loan in the following order:

   

  (i) first, in or towards payment pro rata by the relevant Investors of any unpaid amount owing to SaveLend in respect of the Loan;

  (ii) secondly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any accrued interest (including any default interest payment) in respect of the Loan;

  (iii) thirdly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any principal due but unpaid in respect of the Loan; and

  (iv) fourthly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any other sum due but unpaid in respect of the Loan.

   

  1. AGREEMENT REGARDING THE INVESTOR’S USE OF THE SaveLend MARKETPLACE

   

  5.1 Responsibility of and confirmations by the Investor

  As regards Assigned Claims, the Investor shall not assume any responsibility or obligation to the Debtor under a Loan Agreement or an Invoice (as applicable) or the General Provisions.

  The Investor confirms and understands that:

   

  (a) the Assigned Claim may not contain all the Originator’s Claims against the Debtor arising out of a Loan Agreement or an Invoice and the Investor may not become the only creditor of the Debtor under the relevant Loan Agreement or Invoice (as applicable);

  (b) SaveLend and the Administrator will manage the Assigned Claim together with the Claims assigned to other Investors pursuant to the General Provisions and in accordance with other terms separately agreed between SaveLend and the Administrator; and

  (c) the Assigned Claim does not have priority against claims of other creditors (including the Originator) of the Debtor.

  (d)  All calculation of interest etc on SaveLend Marketplace are rounded, upwards, if necessary, to two decimal places.

   

  The Investor also hereby also acknowledge having read and understood the SaveLend User Terms and Privacy Policy.

   

  5.2 Representations and warranties by the Investor

  Upon acceptance of an Offer or a Loan Application, the Investor represents and warrants to the Originator and SaveLend that:

   

  (a) if a legal person (Sw. juridisk person), it is duly incorporated and validly existing under the laws of its incorporation; and

  (b) it has full power and authority to execute and perform all of its obligations under the General Provisions.

  (c) it is in compliance with applicable laws, regulations, international conventions and treaties regarding the use of SaveLend Marketplace.

   

  5.3 Escrow funds

  Funds deposited by an Investor with SaveLend shall be treated as “escrow funds” (Sw. redovisningsmedel) and shall be held separately for the account of the Investor in accordance with applicable laws and regulations until used for any payment to be made by SaveLend on behalf of the Investor.

   

  5.4 Withdrawals

  An Investor may at any time request a withdrawal of available funds (i.e., funds not invested in Claims or Loans) held by SaveLend for the account of the Investor. SaveLend shall distribute such funds to the bank account specified by the Investor. The Investor cannot withdraw funds which are reserved to be used to assume a Claim (or a part thereof) or grant a Loan or funds that are otherwise reserved by SaveLend.

  The Investor is entitled to make three (3) withdrawals per calendar year free of charge. For any additional withdrawals the Investor must pay a fee of fifty (50) kronor per withdrawal to SaveLend.

   

  5.5 Investor’s authorisation to SaveLend

  By accepting an Offer or a Loan Application, the Investor irrevocably authorises SaveLend to, on behalf of the Investor:

   

  (a) enter into any guarantee agreement or any other security agreement securing the obligations of the Originator arising from the Assignment and Assumption Terms;

  (b) make amendments and sign supplement agreement to any guarantee agreement or security agreement entered into in respect of obligations of the Originator arising from the Assignment and Assumption Terms;

  (c) enforce any security created for the benefit of the Investor in respect of obligations of the Originator arising from the Assignment and Assumption Terms;

  (d) sell back the Assigned Claim to the Originator in accordance with the terms and conditions specified in the Assignment and Assumption of Terms and/or the Offer;

  (e) in case of (i) an Insolvency Event having occurred in respect of the Originator or the Administrator or (ii) the Originator or the Administrator being in default under the Assignment and Assumption Terms:

  - recall the Originator’s or Administrator’s (as applicable) appointment as Administrator and take over the management and administration of an Assigned Claim or appoint a third party as Administrator; or

  - notify the Debtor on the assignment of a Claim (or a part thereof) and demand the Debtor to make all payments arising from the Assigned Claim to SaveLend or to a new successor Administrator;

  (f) if the Originator or Administrator fails to pay to the Investor on its due date any amount received from the Debtor which is payable to the Investor, demand and collect from the Originator any default interest on the relevant amount;

  (g) take actions against a Debtor who does not comply with the terms and conditions set out in the Loan Agreement; and

  (h) in case of a Debtor being in default under a Loan Agreement:

  - take all actions against the Debtor necessary to collect the Assigned Claim; and/or

  - sell the Assigned Claim at market price either to SaveLend itself or to a third party (in which cases the Investor will be notified of the selling price and any credit loss).

   

  The authority granted by an Investor to SaveLend under this Section shall be in force for the entire duration of the Assigned Claim. The Investor undertakes to not recall the authorisation granted to SaveLend under the General Provisions.

   

  5.6 Service fee etc.

  The Investor shall pay a service fee to SaveLend for the service provided by SaveLend on the SaveLend Marketplace in accordance with the price list applicable from time to time.

  In case the Originator is replaced as Administrator, SaveLend will have the right to charge the Investor for any fees and costs incurred in connection with the placement and the new Administrator’s appointment.

  The service fee will be deducted by SaveLend from funds deposited with SaveLend by the Investor.

   

  5.7 Credit losses

  The assumption of a Claim (or a part thereof) and the granting of a Loan can result in losses for the Investor. The Investor is solely responsible for its use of the SaveLend Marketplace and for any possible losses that may arise as a result of any agreements entered into with an Originator or a Debtor on the SaveLend Marketplace.

  If the Debtor (or in case of buy-back, the Originator) fails to make full payment under an Assigned Claim or a Loan, the Investors will receive payment pro rata in accordance with the General Provisions.

   

  5.8 Contacts with Debtors

  The Investor understands and is informed that as long as any Claim is outstanding under a Loan Agreement or an Invoice, the Investor shall not contact the Debtor directly in respect of a Claim, a Loan or the General Provisions. The Investor accepts to not visit the Debtor at its place of residence or business location nor communicate with the Debtor using social media or similar methods of communication for the purpose of or in respect of a Claim, a Loan or the General Provisions. Further, the Investor shall not request any payments directly from the Debtor nor make any claims against the Debtor or initiate any claims in court against the Debtor without SaveLend’s consent.

  The Investor furthermore understands and is informed that SaveLend and the Originator are not obliged to disclose to the Investor the information and/or documents related to the debt collection proceedings against the Debtor. The Investor shall not make any complaints against SaveLend, the Originator or the Debtor in this regard. 

   

  5.9 Right to limit, suspend or terminate Investor’s User Account

  SaveLend reserves the right to limit, block, suspend or terminate User Accounts if:

   

  (i) SaveLend, in our reasonable opinion, believe that the Investor have acted in violation of these General Provisions; or

  (ii) SaveLend are required to do so under any applicable law, regulation or an order issued by an authority;

  (iii) SaveLend suspect that an Investor use SaveLend Marketplace to engage in, attempt to engage in, or in connection with fraudulent or unauthorized manner, money laundering, terrorist financing or other financial crime; or

  (iv) SaveLend have reason to believe that an Investor have supplied false, misleading or deceptive information in connection with registration, identity verification; or

  (v) SaveLend have reason to believe unauthorized attempt are made to access Investors User Account.

   

  SaveLend will normally give the Investor notice of any limitation, suspension or termination of a User Account but may, if it is reasonable to do so (for example we consider it advisable for security reasons), limit, suspend or terminate your user account without prior notice.

  The Investor understands that the decision to limit, suspend, terminate or terminate a user account, may be based on confidential criteria that are essential to risk management, anti-money laundering our other policies by SaveLend. SaveLend has no obligation to disclose the details of such policies and security procedures.

  In the event that the SaveLend limit, suspend or terminate an Investor User Account, SaveLend will lift the suspension as soon as possible once the reasons for the suspension or termination no longer exist. 

   

  1. MISCELLANEOUS GENERAL PROVISIONS

   

  6.1 Payment transactions

  Any payment transaction on SaveLend Marketplace is executed by SaveLend Europe AB, reg. no. 559097-7046 (“SaveLend Europe”), a licensed Swedish payment institution under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority.

   

  6.2 Set-off

  Any payment to be performed by SaveLend on behalf of an Investor or an Originator in respect of an Assigned Claimed, a Loan, a Loan Agreement, an Invoice or under the General Provisions shall to the extent possible be set off against any matured obligation owed by that Investor or Originator (as applicable) to the receiver of such payment, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation.

   

  6.3 Confidentiality

  Confidential Information” means any information received by either party in connection with the services provided by SaveLend under the General Provisions, which is information derived from the other party (however acquired and in whatever form), except any information which:

   

  (a) was already publicly known at the time of its disclosure, or becomes publicly known otherwise than through an act of the receiving party;

  (b) is demonstrably developed at any time by the receiving party without any connection with the information received when using the SaveLend Marketplace; or

  (c) is rightfully obtained at any time by the receiving party from a third party without restrictions in respect of disclosure or use.

   

  Each party undertakes not to disclose any Confidential Information unless:

   

  (a) required to do so by law or pursuant to any order of court or the competent authority or tribunal;

  (b) required to do so by any applicable stock exchange regulations or the regulations of any other recognised market place or financial regulatory authority;

  (c) such disclosure has been consented to by an authorised signatory of the other party in writing (such consent not to be unreasonably withheld);

  (d) such Confidential Information has been made available to the public by other means than breach of the General Provisions;

  (e) such disclosure of Confidential Information is made in order to, in the best possible way, look after a party’s interests in relation to the other party as a result of a dispute relating to the General Provisions; or

  (f) it is disclosed to its professional advisers who are bound to the party by a duty of confidence which applies to any information disclosed.

   

  If a party, in circumstances contemplated by paragraph (a) or (b), becomes required to disclose any Confidential Information, the disclosing party shall consult with the other party prior to any such disclosure.

  The restrictions contained in this Section 6.3 shall continue to apply following the termination of the General Provisions by SaveLend, an Originator or an Investor.

   

  6.4 Force majeure

  SaveLend shall not be responsible or liable in any way for failure or delay when providing the services related to the SaveLend Marketplace resulting from any cause or circumstance beyond its reasonable control, including, but not limited to, fire, flood, other natural disasters, war, terrorist attack, labour strike, interruption of transit, accident, explosion, civil commotion, and any laws, rules, regulations or other acts of any governmental authority.

   

  6.5 Term and Termination

  The General Provisions shall enter into force among an Originator, an Investor and SaveLend on the date the Originator or the Investor (as applicable) is approved by SaveLend as originator or investor and remain in force until further notice. The General Provisions may be terminated by an Originator or an Investor at any time provided that the Originator or the Investor does not have any obligations in respect of the General Provisions or any outstanding Loan Agreement or Assigned Claim.

  SaveLend is entitled to terminate the General Provisions in respect of if an Investor with immediate effect :

   

  (a) the Investor commits a material breach of its obligations under the General Provisions or SaveLend User terms;

  (b) there is reasonable cause to suspect money laundering or terrorist financing with the involvement of the Investor of the User Account;

  (c) the Investor has provided false or misleading information when registering as a User, applying for a User Account or thereafter; or

  (d) in case of pending litigation.

   

  If the General Provisions are terminated by SaveLend, it shall continue to apply in respect of any Assigned Claim, Loan, Loan Agreement or Invoice which is outstanding and for any distribution of Funds to be made after the termination.

   

  6.6 Amendments

  SaveLend shall have the right to amend or modify the General Provisions to the extent necessary due to a change of law or authority decision. Such amendment shall be notified to the relevant Originators and Investors through the User Account and/or by e-mail at least fourteen (14) days before the change enters into force.

  SaveLend also reserves the right to make changes, amendments and additions to the General Provisions. SaveLend shall notify the relevant Originators and Investors through the User Account and/or by e-mail at least thirty (30) days before the change enters into force. If an Originator or Investor does not accept the changes, SaveLend has a right to terminate the user account.  

   

  6.7 Assignment

  Neither an Originator nor an Investor may assign its rights or obligations under the General Provisions, in whole or in part, to any third party without the prior written consent of SaveLend.

  SaveLend may assign its rights and obligations under the General Provisions, in whole or in part, to a third party.

   

  6.8 Duty to provide information

  SaveLend is entitled to provide information regarding the identity and contact details of an Investor to an Originator and, if applicable, its bankruptcy estate or trustee, creditors and liquidator, or at the request of any authority.

   

  6.9 Tax

  SaveLend is not responsible for any tax consequence of any transaction performed by any Investor or Originator on the SaveLend Marketplace.

  According to Swedish law SaveLend withholds preliminary tax for all physical Investors with residency in Sweden. The preliminary tax is reported and paid to the Tax Agency (sw. Skatteverket) by SaveLend.

  SaveLend is not responsible for reporting and payment of preliminary tax for Investors who are legal entities or non-Swedish residents.

   

  6.10 Governing law

  Unless otherwise stipulated in any applicable mandatory law or regulation, these terms and conditions shall be governed by Swedish law.

   

  6.11 Disputes

  In the event of a dispute arising out of or relating to these Terms and Conditions (including any question regarding its existence, validity or termination), the parties involved shall first seek settlement of that dispute by mediation or negotiation.

  If the dispute is not settled by mediation or negotiations, the dispute shall be settled by the District Court of Stockholm.

 • ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTON OCH BETALTJÄNSTER

  Information om SaveLend Europe AB
  SaveLend Europe AB
  Org.nr: 559097-7046
  Kammakargatan 7
  111 40 Stockholm
  Telefonnr: +46 (0)8 124 460 67
  Webbplats: www.SaveLend.se
  Styrelsens säte: Stockholm

   

  SaveLend Europe AB benämns vidare “SaveLend”.

  SaveLend är ett betalningsinstitut med tillstånd att genomföra betaltransaktioner. SaveLend står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad i Bolagsverkets bolagsregister.

  Allmänna villkor för konton och betaltjänster (vidare benämnt “Allmänna villkor”).

   

  1. INLEDNING

  Dessa Allmänna villkor gäller endast för kontohavare som är konsument. Över kontot förfogar kontohavaren och den som genom fullmakt från kontohavaren har tilldelats sådan rätt.

   

  1. DEFINITIONER

  Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

  Bankdag: Alla dagar utom lördag, söndag, midsommar-, jul- eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

  Betalkonto: Kontot är avsett för genomförande av betalningstransaktioner i form av insättningar och uttag. Från ett betalkonto kan kontohavaren använda de insatta medlen för att investera i krediter, fordringsrätter eller andra kredittyper som ingår i SBL Finans AB:s vid var tid gällande produktutbud och som presenteras på Förmedlingsplattformen.

  Förmedlingsplattform: Elektronisk anslagstavla på www.savelend.se och som tillhandahålls av systerbolaget SBL Finans AB.

  Betalinitieringstjänst: En onlinetjänst för att på begäran av kontohavaren initiera en betalningsorder från ett betalkonto hos en annan betaltjänstleverantör.

  Betalningsorder: En instruktion som kontohavaren (eller betalningsmottagaren) ger SaveLend om att en betalningstransaktion ska genomföras.

  Betalningstransaktion: Insättning, uttag eller överföring av pengar, oberoende av om transaktionen initierats av betalaren eller mottagaren.

  Kontohavare: Den person för vilken ett konto förs och som är fordringsägare gentemot SaveLend beträffande tillgodohavanden på kontot.

  Kontoinformationstjänst: En onlinetjänst för att tillhandahålla sammanställd information om ett eller flera betalkonton som kontohavaren har hos en eller flera andra betaltjänstleverantörer.

  Mobil enhet: Mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator eller annan liknande utrustning med Internet- eller mobildataåtkomst.

  Obehörig transaktion: En transaktion som genomförs utan samtycke från kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda kontot.

  Tredjepartsaktör: En annan betaltjänstleverantör än SaveLend som har erforderliga tillstånd eller är registrerad för att tillhandahålla betalinitieringstjänster och/eller kontoinformationstjänster.

  Unik identifikationskod: Den kombination av bokstäver, siffror eller tecken såsom bankkontonummer, IBAN eller mobiltelefonnummer och som kontohavaren ska lämna i en betalningsorder för att på ett otvetydigt sätt identifiera betalningsmottagaren eller dennes bankkonto. 

   

  1. ALLMÄNT OM BETALKONTON

  3.1 Avgifter och kostnader

  SaveLend tar ej ut någon avgift för tillhandahållandet av ett betalkonto eller betaltjänster.

  I de fall SaveLend ämnar påföra avgift för tillhandahållande enligt första meningen ska SaveLend meddela kontohavaren om detta och en sådan ändring träder i kraft tidigast 60 dagar efter sådant meddelande.

  3.2 Ränta

  Kontohavaren har ej rätt till ränta på insatt kapital och som ej omsatts genom exempelvis köp av fordringsrätt eller del av kredit.

  1. GENOMFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTIONER

  4.1 Allmänt

  Betalningstransaktioner kan utföras via SaveLends Internettjänst. För att kunna ta del av SaveLends betaltjänster krävs det att du skapar ett Användarkonto på Förmedlingsplattformen och därigenom godkänner användarvillkoren gentemot SBL Finans AB, som bland annat innefattar “Agreement regarding the investor’s use of the SaveLend Marketplace” (Svenska. “SaveLends villkor för kreditgivare”).

  Åtkomsten till SaveLends betalkonton och betaltjänster kan av säkerhetsskäl eller andra skäl vara begränsad, exempelvis genom behörighetsbegränsningar.

  Planerat underhållsarbete och driftstopp ska förläggas till tidpunkter när efterfrågan på tjänsterna typiskt sett är låg, om inte särskilda skäl talar emot detta. Information om sådana avbrott i tjänsterna finns tillgänglig på webbplatsen. 

  I fall där särskilda skäl föreligger har SaveLend rätt att utan föregående uppsägning av avtalet inskränka eller ändra innehållet i tjänsterna eller öppettiderna.

  Kontohavaren kan använda betaltjänster i form av betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster som tillhandahålls av en tredjepartsaktör. Detta förutsätter att kontot i SaveLend är tillgängligt online för kontohavaren via SaveLend.

  För att använda betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster krävs ett separat avtal mellan kontohavaren och tredjepartsaktören. Ett sådant avtal påverkar ej bestämmelserna i dessa Allmänna villkor om inte annat uttryckligen framgår av dessa Allmänna villkor.

  4.2 Kontohavarens åtagande att skydda betalningsinstrument och personlig behörighetsfunktion

  Inloggning till Betalkonto på Förmedlingsplattformen och godkännande av betalningsorder sker elektroniskt med användning av de betalningsinstrument som SaveLend tillhandahåller eller godtar. Genom att godkänna dessa användarvillkor, tillsammans med “Agreement regarding the investor’s use of the SaveLend Marketplace”, åtar sig Kontohavaren att skydda betalningsinstrumentet och de personliga behörighetsfunktioner som är knutna till betalningsinstrumentet. Kontohavaren accepterar och är fullt medveten om dennes skyldighet att exempelvis spärra betalningsinstrumentet om det kommit bort alternativt när misstanke om obehörig användning föreligger.

  4.3 Registrering och godkännande av betalningsorder

  4.3.1 Allmänt om godkännande av betalningsorder

  Godkännande till att genomföra en betalningsorder kan lämnas direkt till SaveLend eller, i tillämpliga fall, via en Tredjepartsaktör. Om en betalningsorder inte har godkänts av kontohavaren eller någon annan som enligt avtalet är behörig att använda kontot är den att anse såsom obehörig. Om betalningsordern godkänns direkt hos SaveLend gäller bestämmelserna i denna punkt tillsammans med punkten 4.3.2.

  4.3.2 Godkännande via SaveLends Internettjänst

  Kontohavaren godkänner betalningstransaktionen i inloggad miljö på Förmedlingsplattformen. I Internettjänsten och Mobiltjänsten finns detaljerade instruktioner om hur betalningar registreras och signeras elektroniskt. Det åligger Kontohavaren att noggrant läsa igenom uppgifterna och endast signera uppdraget om dessa uppgifter stämmer. Efter signering av uppdraget/betalningsordern visas en kvittens och att densamma har blivit inlagd som kommande betalning för bevakning.

  4.4 Mottagande av betalningsorder

  En betalningsorder tas emot av SaveLend först när den har godkänts av Kontohavaren och registrerats. Om registrering och signering sker på en dag som inte utgör en bankdag, eller på en bankdag men efter kl 12:00, anses betalningsordern mottagen nästföljande bankdag.

  En betalningsorder som SaveLend har vägrat att genomföra, enligt punkten 4.9 nedan, anses aldrig mottagen av SaveLend.

  4.5 Genomförandetid

  Vid betalningstransaktioner ansvarar SaveLend för att beloppet finns tillgängligt för betalningsmottagarens bank senast tre bankdagar efter att betalningsordern togs emot av SaveLend.

  4.6 Ansvar vid genomförande av betalningsorder

  Kontohavaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats i betalningsordern är fullständiga och korrekta samt att tillräckliga medel för att genomföra betalningstransaktionen finns på kontot. SaveLend ansvarar i sådana fall för att beloppet överförs till betalningsmottagarens bank. Om SaveLend kan visa att mottagande bank har tagit emot transaktionen är mottagande bank ansvarig för att beloppet ställs till mottagarens förfogande. I de fall betalningsmottagarens bank sänder tillbaka beloppet till SaveLend kommer SaveLend att återföra dessa till Kontohavarens Betalkonto.

  Om en betalningstransaktion har genomförts med hjälp av en Unik identifikationskod anses transaktionen vara korrekt utförd till den betalningsmottagare som angivits i den Unika identifikationskoden. Detta gäller även om Kontohavaren har lämnat ytterligare information utöver den unika identifikationskoden.

  För de fall den Unika identifikationskoden som lämnats av Kontohavaren är felaktig, är SaveLend inte ansvarig. SaveLend har inte någon skyldighet att utreda huruvida den Unika identifikationskoden är korrekt eller ej. På Kontohavarens begäran ska SaveLend dock vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningstransaktionen avsåg. För dessa tjänster har SaveLend rätt att ta ut en särskild avgift.

  SaveLends ansvar vid insättningar alternativt ankommande överföringar framgår nedan under punkt 5.

  4.7 Ansvar om betalningsorder inte utförts eller utförts bristfälligt

  Om betalnings transaktionens belopp, trots att förutsättningarna för överföring är uppfyllda, inte överförts till betalningsmottagarens bank eller på annat sätt genomförts bristfälligt, ska SaveLend utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet eller återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle förelegat om den bristfälligt genomförda transaktionen aldrig ägt rum. Kontohavaren har även rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på Kontohavaren.

  Om Kontohavaren lämnat felaktiga uppgifter i betalningsordern, exempelvis felaktigt kontonummer, är SaveLend inte ansvarig om betalningstransaktionen inte genomförs eller genomförs bristfälligt. SaveLend är dock skyldig att på Kontohavarens begäran vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst har SaveLend rätt att ta ut en särskild avgift.

  Oaktat om SaveLend är ansvarig enligt första stycket ovan eller ej, ska SaveLend snarast möjligen efter Kontohavarens begäran och utan kostnad för Kontohavaren försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta Kontohavaren om resultatet.

  4.8 Obehöriga transaktioner

  4.8.1 Återbetalning av en obehörig transaktion

  Har det genomförts en obehörig transaktion från Kontohavarens konto ska Kontohavaren reklamera enligt punkten 4.10 nedan. SaveLend ska återställa kontot till den ställning det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts om inte annat följer av punkterna 4.8.2 - 4.8.4.

  Om SaveLend har betalat tillbaka ett belopp till Kontohavaren och SaveLend därefter fastställer att transaktionen var behörig eller att Kontohavaren inte hade rätt att återfå hela beloppet, är Kontohavaren återbetalningsskyldig. SaveLend har i så fall rätt att debitera Kontohavarens konto med det aktuella beloppet.

  4.8.2 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (gäller endast konsumenter)

  Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 400 kronor.

  Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt punkt 4.2 åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för hela beloppet, dock högst 12 000 kr. Har Kontohavaren handlat särskilt klandervärt ska Kontohavaren dock stå för hela förlusten.

  Oaktat vad som sägs ovan ansvarar Kontohavaren inte för något belopp som har belastat kontot efter det att Kontohavaren anmält att betalningsinstrument ska spärras. Detsamma gäller om stark kundautentisering inte har använts när transaktionen initierades elektroniskt. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om Kontohavaren genom svikligt förfarande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna.

  Om Kontohavaren inte underrättar SaveLend om de obehöriga transaktionerna utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den obehöriga transaktionen (reklamation) enligt punkt 4.10 ansvarar kontohavaren alltid för hela beloppet.

  4.8.3 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (gäller endast företag)

  Har det genomförts en obehörig transaktion ska Kontohavaren reklamera enligt 4.10 nedan. SaveLend ska, om inget annat följer av denna punkt, återbetala beloppet och återställa det debiterade kontot till den ställning som skulle ha varit om den obehöriga transaktionen aldrig genomförts.

  Om SaveLend har betalat tillbaka ett belopp till Kontohavaren och SaveLend därefter fastställer att transaktionen var behörig eller att Kontohavaren inte hade rätt att återfå hela beloppet, är Kontohavaren återbetalningsskyldig. SaveLend har i sådana fall rätt att debitera Kontohavarens konto med det aktuella beloppet.

  I de fall en obehörig transaktion har orsakats av att Kontohavaren eller Kontohavarens företrädare genom oaktsamhet åsidosatt någon av sina skyldigheter enligt villkoren eller de avtalsvillkor som hänvisas till i detta avtal ska kunden stå för hela förlusten och SaveLend ska hållas skadeslös. Detta gäller även om stark kundautentisering inte användes när transaktionen initierades.

  Kontohavaren ansvarar dock inte för förlust till följd av obehörig transaktion som genomförts efter det att Kontohavaren eller dennes företrädare anmält att betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte i de fall Kontohavaren eller dennes företrädare handlat svikligt.

  4.8.4 Annan behörig användare

  Om någon annan än Kontohavaren är behörig att använda ett betalningsinstrument knutet till Kontohavarens konto, svarar Kontohavaren för obehöriga transaktioner som sker på kontot och som genomförts med den andra personens betalningsinstrument, som om Kontohavaren själv handlat.

  4.9 Vägran att genomföra betalningsorder

  Även om förutsättningarna enligt 4.6 ovan är uppfyllda får SaveLend vägra att genomföra en betalningsorder om detta skulle strida mot vid var tid gällande lagstiftning. SaveLend ska i sådana fall underrätta Kontohavaren om detta och, om möjligt, ange skälen för vägran. Om det finns skälig grund för vägran att genomföra betalningsordern har banken rätt att ta ut en särskild avgift för sådan underrättelse.

  Om SaveLend tar emot en betalningsorder som initierats via en Tredjepartsaktör och som SaveLend bedömer inte ska genomföras, ska SaveLend meddela Kontohavaren detta via SaveLends Internettjänst.

  4.10 Reklamation

  Kontohavaren ska snarast möjligen ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som gjorts tillgänglig för Kontohavaren på avier, uttagskvitton, kontoutdrag eller på annat liknande sätt.

  Kontohavaren ska snarast möjligen efter att ha fått kännedom om en obehörig transaktion eller att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt meddela SaveLend och begära rättelse (reklamation). Meddelande till SaveLend får dock aldrig ske senare än 13 månader efter debiteringsdagen. Vid för sen reklamation får Kontohavaren inte åberopa felet mot SaveLend.

  Vid reklamation bör Kontohavaren i första hand vända sig till SaveLends kundtjänst och på de sätt som framgår på https://savelend.se/vanliga-fragor-och-kundtjanst. Se även under avsnittet “Klagomål och tvistlösning utanför domstol” nedan.

  Kontohavaren ska underrätta SaveLend enligt denna punkt (4.10) även om en obehörig eller felaktigt genomförd transaktion initierats av en leverantör av en betalningsinitieringstjänst (Tredjepartsaktör).

  1. SÄRSKILT OM INSÄTTNINGAR ALTERNATIVT ANKOMMANDE ÖVERFÖRINGAR

  Vid en insättning alternativt ankommande överföring till kontot ställer SaveLend medlen till Kontohavarens förfogande genom kreditering av kontot snarast efter att SaveLend har mottagit medlen samt tillhörande information om insättningen/överföringen. Om uppgift om konto saknas eller är felaktig meddelar SaveLend att Kontohavaren har medel i SaveLend.

  Om betalarens bank kan visa att SaveLend har tagit emot betalningstransaktionen är SaveLend ansvarig för att betalningstransaktionen genomförs korrekt. SaveLend ska i dessa fall, förutsatt att Kontohavaren reklamerat i enlighet med vad som följer av punkten 4.10 ovan, omedelbart ställa betalningstransaktionens belopp till Kontohavarens förfogande eller kreditera Kontohavarens konto med motsvarande belopp.

  SaveLend har rätt att återta medel på kontot om detta skett felaktigt, exempelvis när beloppet har krediterats fel mottagare enligt betalningsuppdraget eller om ett för högt belopp har satts in på kontot.

  1. ÖVRIGT

  6.1 Information och teknik

  6.1.1 Kommunikationsmedel och tekniska krav

  För att kunna använda Förmedlingsplattformen krävs uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling krävs viss teknisk utrustning såsom en dator eller Mobil enhet samt tillgång till något typ av operativsystem och någon typ av webbläsare. Information om vilka webbläsare som från tid till annan krävs för tillgång till Internettjänsten kan erhållas från kundsupport. Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Internettjänsten samt ansvarar för sina eventuella uppkopplingskostnader.

  6.1.2 Information om utförda betalningstransaktioner

  Information om genomförda betalningstransaktioner till eller från Betalkontot hålls tillgänglig i inloggad miljö på Förmedlingsplattformen. På begäran lämnas informationen ut till Kontohavaren, alternativt skickas på det sätt som anges i punkten 6.2.1. Kontohavaren har alltid rätt att på begäran kostnadsfritt få ett sådant kontoutdrag per post, dock inte oftare än en gång per månad. SaveLend har rätt att neka utskick av kontoutdrag om inte betalningstransaktioner förekommit på kontot under aktuell period. 

  6.1.3 Språk

  Dessa villkor är utformade på svenska och finns även tillgängliga på engelska. Svenska och engelska är det språk som ska användas i kontakter med Kontoinnehavaren.

  6.2 Meddelanden

  6.2.1 Allmänt

  Alla meddelanden enligt avtalet ska vara skriftliga och skickas via bud, brev eller e-post samt tillställas motparten på den adress som anges på avtalet eller på annan adress som den andra parten angett skriftligen. Eventuella meddelanden som skickats ska anses vara mottagna enligt följande: (i) levererade personligen - vid leverans, (ii) via bud - vid leverans, (iii) via brev - tre arbetsdagar efter postande (iv) via e-post vid mottagande av e-postinnehavare med befogenhet att representera parten och som angivits i avtalet mellan parterna.

  Vid ändring av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omedelbart anmälas till SaveLend.

  6.2.2 Meddelande om ändring av villkor

  Vid ändring av villkor ska ett meddelande om detta, som lämnas via en elektronisk kommunikationstjänst såsom Internettjänsten eller Mobiltjänsten, anses ha nått Kontohavaren så snart meddelandet gjorts tillgängligt och SaveLend uppmärksammat Kontohavaren på detta med ett elektroniskt meddelande såsom e-post eller någon annan elektronisk notifiering.

  6.2.3 Underrättelse vid obehörig användning och säkerhetsrisker

  Vid obehörig användning eller säkerhetsrisker kommer SaveLend att underrätta Kontohavaren via telefon, sms, Internettjänsten, Mobiltjänsten eller på www.savelend.se. Vid sådan kontakt kommer SaveLend aldrig att begära känsliga uppgifter eller koder relaterade till Kontohavarens betalningsinstrument, exempelvis kortuppgifter, inloggningskoder eller signeringsuppgifter.I de fall Kontohavaren blir kontaktad via telefon eller sms av SaveLend ska Kontohavaren alltid kontrollringa tillbaka till SaveLend på 08-124 460 67 eller något annat angivet växelnummer som återfinns på www.savelend.se.

  6.4 Ändring av avtalsvillkoren

  SaveLend har rätt att ändra Allmänna villkor samt i tillämpliga fall Prislistan utan föregående uppsägning av kontoavtalet. Sådana ändringar meddelas minst två veckor innan de ska börja gälla, om sådan ändring inte är en följd av ett myndighetsbeslut eller lagändring. I de fall Kontohavaren inte godkänner förändringarna har Kontohavaren rätt att omedelbart säga upp avtalet rörande det konto eller den tjänst som berörs av ändringarna före den dag då dessa ska börja gälla. Om uppsägning ej görs anses Kontohavaren ha godkänt ändringarna.

  Kontohavaren har alltid rätt att, på begäran, kostnadsfritt få senaste versionen av dessa Allmänna villkor.

  6.5 Ogiltighet

  Om något villkor i dessa Användarvillkor inte är verkställbart ska villkoret modifieras och utformas på ett sådant sätt att det så långt möjligt enligt gällande lag är verkställbart och alla övriga villkor ska fortsätta att gälla. Om det ej verkställbara villkoret inte kan modifieras/ändras ska det utgå ur avtalet och alla andra villkor i avtalet ska fortsätta att gälla.

  6.6 Avtalstid och uppsägning

  Avtal om konto och betaltjänster gäller tills vidare.

  Kontohavaren har rätt att när som helst säga upp avtalet i sin helhet.

  SaveLend har rätt att med antingen (i) två månaders uppsägningstid, när Kontohavaren är konsument, eller (ii) en månads uppsägningstid, i fall Kontohavaren är ett företag, säga upp avtalet i sin helhet.

  SaveLend har rätt att omedelbart avbryta, eller tillfälligt spärra, Kontohavarens nyttjande av konto eller betaltjänst om:

  (i) Kontohavaren har åsidosatt dessa Allmänna villkor för Konton och Betaltjänster, SaveLends Allmänna villkor för Förmedlingstjänsten, eller andra instruktioner eller överenskommelser som kan gälla för visst konto eller tjänst,

  (ii) det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter mot SaveLend,

  (iii) Kontohavaren har varit ohederlig mot SaveLend,

  (iv) misstanke finns om penningtvätt eller finansiering av terrorism alternativt att det finns en risk för att SaveLend genom att tillhandahålla kontot på något sätt främjar sådan brottslighet,

  (v) misstanke finns enligt SaveLends bedömning om att konto eller viss tjänst används eller kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka skada för SaveLend eller annan, eller

  (vi) det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna.

  Uppsägning ska vara skriftlig.

  6.7 Begränsning av SaveLends ansvar

  SaveLend är inte ansvarig för skada som beror på svenskt lagbud, svensk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, pandemi eller annan liknande omständighet utanför SaveLends kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om SaveLend själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i övriga fall, ska inte ersättas om SaveLend varit normalt aktsam.

  För genomförande av betaltjänster gäller istället för första stycket att SaveLend inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter om SaveLend inte har något inflytande över och vars konsekvenser varit omöjliga för SaveLend att förutspå eller avvärja trots alla ansträngningar.

  SaveLend ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av SaveLends grova vårdslöshet.

  Föreligger hinder för SaveLend att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

  6.8 Personuppgifter

  Genom att godkänna dessa Användarvillkor samlar SaveLend in och behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Vi rekommenderar starkt att du, Kontohavaren, läser och förstår vår Personuppgiftspolicy (återfinns på följande länk https://savelend.se/villkor-och-privacy) innan du använder våra tjänster. Ytterligare uppgifter om vid var tid gällande underbiträden går att finna på: https://savelend.se/villkor-och-privacy.

  SaveLend är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Om du har frågor rörande behandlingen av personuppgifter inom SaveLend kan du vända dig till vårt dataskyddsombud med följande kontaktuppgifter:

  E-post: dpo@savelend.se

  Brevledes: SaveLend Europe AB, Att: Dataskyddsombudet, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm.

  Du har också alltid rätt att kontakta SaveLends klagomålsansvarige (se punkt 6.9 direkt nedan) eller Datainspektionen för eventuella klagomål rörande behandling av personuppgifter.

  6.9 Klagomål

  Svensk lag ska tillämpas vid tvist i anledning av detta avtal.

  Klagomål med den tjänst som SaveLend tillhandahåller bör i första hand framföras till SaveLend via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på https://savelend.se/synpunkter. Om Kontohavaren inte blir nöjd kan denne vända sig till SaveLends klagomålsansvarige under adress SaveLend Europe AB, Att: Klagomålsansvarig, Kammakargatan 7, 114 40 Stockholm. SaveLend kan besvara Kontohavarens klagomål muntligen, t ex via telefon eller via e-post eller brevledes.

  Kontohavaren kan därutöver få svar på frågor och information om betaltjänster och klagomål från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller i förekommande fall från konsumentvägledning i Kontohavarens kommun.

  6.10 Tvistlösning

  Svensk lag ska tillämpas vid tvist i anledning av detta avtal och där Stockholms tingsrätt är första instans. Är Kontohavaren en konsument ska talan istället väckas i den domstol där denne har sin hemvist.

  Vid tvist med SaveLend har Kontohavaren möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (“ARN”) som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s webbplats har följande adress: www.arn.se. En anmälan till ARN måste vara skriftlig. För att ARN ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. SaveLend åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten.

 •  

  Användarvillkor för SmartInvest

  Senast ändrad den 23 september 2019

   

  Dessa användarvillkor (”Villkor”) gäller mellan SaveLend Sweden AB (556933-0961), (”SaveLend”) och dig som fysisk person (nedan kallat “du”, “dig” eller “investerare”), då SaveLend tillhandahåller den tjänst för automatisk investering som beskrivs i dessa Villkor (“SmartInvest”). SmartInvest är en tilläggstjänst till SaveLends Marknadsplats för krediter (“SaveLend Marknadsplats”) som finns tillgänglig på www.SaveLend.se. Du acceptera dessa Villkor och ingår avtal om SmartInvest genom att aktivera SmartInvest från ditt användarkonto på SaveLend Marknadsplats.

   

  1. Användning av Smartinvest

  1.1       På SaveLend Marknadsplats förmedlas krediter och fordringsrätter i krediter. Krediterna som förmedlas är av olika slag och från olika kreditgivare (“Originators”). SmartInvest är ett hjälpmedel för att automatisera teckning och överlåtelse av krediter och fordringsrätter i de krediter som förmedlas på SaveLend Marknadsplats.

   

  1.2       När SmartInvest aktiverats, accepteras löpande och automatisk alla erbjudanden om överlåtelse av krediter och fordringsrätter i krediter på SaveLend Marknadsplats som matchar dina valda kriterier i SmartInvest. De erbjudanden om överlåtelse som accepteras enligt föregående stycke, omfattar, om inget annat valts i Smartinvest, samtliga kredittyper från samtliga Originators som vid tillfället finns tillgängliga på SaveLend Marknadsplats och inkluderar erbjudanden på den s.k. andrahandsmarknaden.

   

  1.3       Du kan när som helst göra ändringar i Smartinvest, dvs justera vilka krediter i på SaveLend Marknadsplats du automatiskt vill investera i.

   

  1.4       För att använda av SmartInvest måste du (i) vara vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal, (ii) ha läst och accepterat SaveLends villkor för investerare (SaveLend General Provisions) och (iii) blivit accepterar som investerare på SaveLend Marknadsplats.

   

  1.5       SaveLend förbehåller sig rätten att utan föregående varning spärra dig vid misstanke om otillbörlig användning av SmartInvest.

   

  1. Ändringar i SmartInvest

  2.1       SaveLend har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av SmartInvest i sådan utsträckning som SaveLend finner lämpligt. SaveLend har även rätt att genomföra ändringar i SmartInvest eller i sättet som tjänsten tillhandahålls.

  2.2       SaveLend har rätt att löpande, och utan din uttryckliga accept, inkludera nya kredittyper och nya Originators till de erbjudanden om överlåtelse av krediter, och fordringsrätter i krediter, som omfattas av SmartInvest. SaveLend ska, senast två veckor innan sådan förändring sker i SmartInvest som avses i denna punkt, meddela dig om de nya kredittyperna, och/eller nya Originators som inkluderas, genom att (i) du tillsänds meddelande om ändringen till din registrerade e-post; (ii) andringen publicerats på hemsidan; eller (iii) du på annat sätt har informerats om ändringen.

   

  1. Ändringar i dess Villkor

  3.1       SaveLend har rätt att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. SaveLend ska så snart det är praktiskt möjligt meddela dig om sådana ändringar, genom att (i) du tillsänds meddelande om ändringen till din registrerade e-post; (ii) ändringen publicerats på hemsidan; eller (iii) du på annat sätt har informerats om ändringen.

   

  3.2       Ändringar av väsentlig karaktär (t.ex. att SaveLend skulle börja ta betalt för SmartInvest) kräver dock alltid din uttryckliga accept. Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du alltid rätt att säga upp detta avtalsförhållandet om SmartInvest med SaveLend.

   

  1. Ansvar och risker

  4.1       Att förvärva krediter, eller fordringsrätter i krediter, på SaveLend Marknadsplats, vare sig det sker manuellt eller genom Smartinvest, innebär alltid en ekonomisk risk. Det finns även risk att de fordringsrätter som överlåts på SaveLend Marketplace inte är lagligt skyddade mot en tredje part. Du är ensam ansvarig för din användningen av SmartInvest och för alla eventuella förluster som kan uppstå till följd av de avtal som ingåtts på SaveLend Marknadsplats och till följd av användningen av SmartInvest.

   

  4.2       SaveLend är vid utförandet av SmartInvest ansvarigt gentemot dig i den utsträckning som anges i lagen (2010:751) om betaltjänster samt andra tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter avseende betaltjänster. SaveLend har även ett skadeståndsansvar för skada som SaveLend orsakat dig på grund av brott mot dessa Villkor. SaveLend ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte SaveLend agerat grovt vårdslöst. SaveLend ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av SaveLend och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från din sida.

   

  4.3       SaveLend ska inte vara ansvarigt gentemot någon tredje part för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått i samband med tillhandahållandet av SmartInvest.

   

  4.4       SaveLend ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar dig till följd av att du inte hanterat dina inloggningsuppgifter på ett korrekt och säkert sätt.

   

  1. Uppsägning

  5.1       Avtalsförhållandet till SaveLend om SmartInvest enligt dessa Villkor gäller tillsvidare. Det betyder att det gäller tills antingen du eller SaveLend säger upp det. Du säger upp avtalet genom att avsluta Smartinvest. Du kan pausa eller avbryta SmartInvest när som helst.

  6          Övrigt

  6.1       SaveLend har rätt att överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till ett bolag inom koncernen. Vidare har SaveLend rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

  6.2       All behandling av personuppgifter som sker i samband medtillhandahållandet av SmartInvest sker i enlighet med SaveLend Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.SaveLend.se/villkor.

 • 1 INTRODUCTION

  These special provisions (the "Special Provisions") were issued by Savelend on 9th of april 2021 for users that want to invest in Loans granted by an Originator to a Debtor, by granting Originator Loans on the terms set out herein, and shall apply to Investors who invest in Originator Loans as creditors in addition to the General Provisions issued by Savelend.
  If there is any inconsistency between these Special Provisions and the General Provisions, the Special Provisions shall prevail. References to any document shall be references to the same as amended, varied, supplemented, replaced and restated in any manner from time to time.


  Risk information
  Please note that repayment of an Originator Loan is conditional upon the Originator receiving payments from the Debtor under the relevant Loan Agreement and that the users of the Savelend Marketplace right to the payments received by the Originator from the Debtors may not be protected against a third party in the event of the insolvency of an Originator.


  2 DEFINITIONS

  In these Special Provisions words and expressions shall (unless otherwise expressly defined in these Special Provisions) have the meaning given to them in the General Provisions and:
  "Claim" means each claim against a Debtor under a Loan Agreement (including, but not limited to, the outstanding amount of the Loan, interest, any default interest and any other payments to be made by the Debtor to the Originator in accordance with the Loan Agreement).

  "Debtor" means the [consumer] borrower under a Loan Agreement.
  "Funds" means any funds received from the Debtor as payment in respect of a Loan.
  "Loan" means a loan granted by an Originator to a Debtor under a Loan Agreement.
  "Loan Agreement" means a loan agreement evidencing a Loan entered into between a Debtor and the Originator as lender.
  "Originator" means a person registered on the Savelend Marketplace as an originator.
  "Originator Interest" means the interest payable by the Originator to an Investor in respect of an Originator Loan.
  "Originator Loan" means a risk participation loan granted or to be granted by an Investor to an Originator through the Savelend Marketplace under an Originator Loan Agreement to fund a Loan.
  "Originator Loan Agreement" means the loan agreement evidencing an Originator Loan entered into between an Originator as borrower and an Investor as lender.
  "Originator Loan Offer" means an offer to Investors published on the Savelend Marketplace to invest in Claims by granting a risk participation loan to an Originator.


  3 RISK PARTICPATION IN LOANS BY GRANTING OF ORIGINATOR LOANS
  3.1 Introduction

  Savelend may act as an intermediary in respect of an Originator Loan Offer originating from an Originator.
  An Originator Loan Offer from an Originator which has been approved by Savelend will be published on the Savelend Marketplace and Investors will be offered to grant an Originator Loan to the Originator.
  An Investor, who wants to invest in Loans by granting an Originator Loan to an Originator on the basis of an Originator Loan Offer, shall register its acceptance of the Originator Loan Offer on its User Account. The amount of the Originator Loan accepted to be granted by the Investor shall be specified on the Investor’s User Account. Alternatively, the Investor may use Savelend’s automated assignment service to register its acceptance of an Originator Loan Offer based on a set of pre-selected rules (of which Originator Loan Offers to accept) chosen by the Investor on its User Account. An Investor cannot register its acceptance of an Originator Loan Offer if the amount of the Originator Loan to be granted by the Investor exceeds the amount of available funds deposited by the Investor with Savelend. Provided that there are sufficient funds deposited by the Investor, Savelend shall reserve an amount corresponding to the amount of the Originator Loan to be granted by the Investor for the account of the relevant Originator immediately when the Investor registers its acceptance of
  the Originator Loan Offer on its User Account.
  When one or more Investors have registered its acceptance to grant an Originator Loan in a total amount corresponding to the requested loan amount set out in the Originator Loan Offer (or an accepted minimum percentage of requested amount), and, where applicable, other terms set out in the Originator Loan Offer have been met, the amount of the Originator Loan will be paid out to the relevant Originator by Savelend.
  The relevant Investors and Originator will be deemed having entered into an Originator Loan Agreement with each other in accordance with the terms and conditions set out in the Originator Loan Offer, these Special Provisions and the General Provisions when the Investor accepts the Originator Loan Offer in accordance with these terms. The specific terms for each Originator Loan Agreement entered into with Savelend as intermediary will be concluded and documented through an automatically generated confirmation of the Originator Loan Agreement which will be made available on the relevant User Accounts.


  3.2 Administration of payment of interest and fees under Originator Loan Agreements

  Savelend will, on behalf of the Investor, administer any interest accruing on an Originator Loan granted with Savelend as intermediary and transfer any accrued interest due for payment in respect of such Originator Loan to the Investor(s) entitled thereto.
  Each Investor accepts that a payment of interest in respect of an Originator Loan Agreement where there are several Investors will be distributed to all Investors pro rata to their part of the total amount of the Originator Loan.
  Savelend, or any third party appointed by Savelend, is authorised by each Investor to, on behalf of the Investor, collect from the relevant Originator any payment, fees or interest fallen due in accordance with these terms.
  Savelend has the right to charge the Investor for all costs Savelend has for administering the Originator Loan Agreement entered into with Savelend acting as intermediary.
  In case the Originator is replaced as Administrator, Savelend have the right to charge the Investor for any fees and costs incurred in connection with the replacement and the new Administrator’s appointment.

  3.3 Payments by the Debtor

  After the disbursement of the Originator Loan, the relevant Debtor to which the Originator Loan is linked in accordance with the Originator Loan Offer shall, for the avoidance of doubt, continue to make all payments under the relevant Loan Agreement to the Originator in accordance with the terms thereof. The Investor is aware that the Originator Loan is an unsecured loan to the Originator and that this arrangement constitutes a risk that the Loan will not be protected from the Originator’s creditors in case of an Insolvency Event. Neither the Originator, the Administrator nor Savelend shall incur any liability or be held responsible for the failure by the Debtor to comply with its payment obligations under a Loan Agreement.


  3.4 Payment of the Originator Interest

  The Originator shall pay the Originator Interest in respect of an Originator Loan on the dates specified in the Originator Loan Offer, in each case provided that a corresponding amount of interest has been received by the Originator on or prior to such date from the relevant Debtor under the relevant Loan Agreement. Payment of the Originator Interest shall be made by the Originator to Savelend. Savelend shall receive the Originator Interest on behalf of the Investor entitled thereto and distribute the
  amount to the Investor within five (5) Business Days.
  The Originator reserves its rights to payment of interest as well as other Claims under a Loan Agreement to the extent that any such Claim relates to the period prior to the date of disbursement of the Originator Loan. Savelend, or any third party appointed by Savelend, is authorised by the Investor to, on behalf of the Investor, demand and collect from the Originator any payment of the Originator Interest fallen due, in each case provided that the Originator has received the relevant amounts from the relevant Debtor.
  Any payment of the Originator Interest received by Savelend on behalf of an Investor shall be treated as “escrow funds” (Sw. redovisningsmedel) and shall be held separately for the account of the Investor in accordance with applicable laws and regulations.


  3.5 Payment and distribution of Funds

  Funds received by the Administrator in respect of a Loan Agreement shall be distributed to the relevant Investor(s) in the same proportion as the Originator Loan bears to the underlying Claims kept by the Originator relating to the relevant Originator Loan. Such amount shall be transferred to the relevant Investor(s) through Savelend and the remaining part shall be retained by (or, if the Originator is not the Administrator, transferred to) the Originator, provided that if the Originator Interest is less than the interest to be paid by the Debtor in respect of the Loan Agreement, an amount corresponding to the difference between the Originator Interest and the interest paid in respect of the Loan Agreement shall be deducted from the payment to the Investors and retained by or transferred to (as applicable) the Originator.
  If the Originator Interest exceeds the interest to be paid in respect of the underlying Loan, the Originator shall, for the avoidance of doubt, not be obliged to pay the difference between the Originator Interest and the interest paid in respect of the Loan. Upon receipt of Funds or Originator Interest from the Administrator, Savelend will distribute the Funds and the Originator Interest among all the Investors having provided the Originator Loan (or a part thereof) arising from the relevant Originator Loan Agreement in the following order:


  1. first, in or towards payment pro rata by the relevant Investors of any unpaid amount owing to
  Savelend in respect of the Originator Loan;
  2. secondly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any accrued interest
  (including any default interest payment) in respect of the Originator Loan;
  3. thirdly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any principal due but
  unpaid in respect of the Originator Loan; and
  4. fourthly, in or towards payment pro rata to the relevant Investors of any other sum due but
  unpaid in respect of the Originator Loan.
  The calculation of any amount subject to transfer by Savelend in accordance with this paragraph shall
  be performed by Savelend based on the information provided by the Administrator.


  3.6 Credit losses

  The granting of an Originator Loan (or a part thereof) can result in losses for the Investor. The Investor is solely responsible for its use of the Savelend Marketplace and for any possible losses that may arise as a result of any agreements entered into with an Originator on the Savelend Marketplace.

  If the Debtor fails to make full payment under the Loan in which the Investors have invested by way of granting an Originator Loan, the Investors will receive payment pro rata in accordance with Clause 4.5 (Payment and distribution of Funds) above. If the Administrator has, as a result of a Debtor being in default under a Loan Agreement, sold the Claim to a third party in accordance with paragraph 8 of Clause 5.5 (Investor’s authorisation to Savelend) of the General Provisions, the Administrator shall distribute the selling price between the relevant Investors in accordance with the provisions for distribution of Funds set out in Clause 4.5 (Payment and distribution of Funds) above.


  4 GOVERNING LAW

  Unless otherwise stipulated in any applicable mandatory law or regulation, these terms and
  conditions shall be governed by Swedish law.


  5 DISPUTES

  In the event of a dispute arising out of or relating to these Special Provisions (including any question
  regarding its existence, validity or termination), the parties involved shall first seek settlement of that
  dispute by mediation or negotiation.
  If the dispute is not settled by mediation or negotiations, the dispute shall be settled by the District
  Court of Stockholm.

  2021-04-09 CQ