Synpunkter &
klagomål

Har du synpunkter på oss eller våra tjänster? Hjälp oss bli bättre genom att dela med dig av dina tankar och upplevelser. Du når oss enklast genom att kontakta vår kundtjänst via chatt, telefon eller e-post.

Kontakta vår kundtjänst

Klagomålsansvarig

Om du upplever att vår kundtjänst inte kan hjälpa dig är du välkommen att vända dig
direkt till vår klagomålsansvarig hos oss så lovar vi att svara så snart som möjligt. 

Om vi inte har möjlighet att svara inom 14 dagar får du istället ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Klagomålsansvarig på SaveLend har en skyldighet att reda ut ditt klagomål och undersöka vilka åtgärder som kan vidtas inom bolaget för att undvika att liknande problem uppkommer i framtiden. Klagomålsansvarig informerar de anställda som berörs av klagomålet samt redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att undvikande liknande situationer. 

Formulär för klagomål vad avser gräsrotsfinansieringstjänster

Kontakta klagomålsansvarig via brev eller e-post:

 • Mejl

  Mejla oss på info@savelend.se

  Ange "Att: Klagomålsansvarig" i ämnesraden.

 • Brev

  Skicka ett brev till oss:

  SBL Finans AB,  Att: Klagomålsansvarig

  Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol, www.domstol.se. Notera att ARN som regel inte prövar tvister där anmälan görs senare än sex månader efter det att klagomålsansvarig avvisat klagomålet.
 • Allmänna Reklamationsnämnden
  ARN
  Box 174
  101 23 Stockholm
  Telefon: 08-508 860 00

Vägledning för dig som kund

Som kund kan du få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och
  Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Box 24215
  104 51 Stockholm
  Telefon: 0200-22 58 00