Investera med SaveLend

Sprid dina risker och bredda din portfölj genom att investera i krediter. Kom igång på 5 minuter! Skapa ett konto hos oss, överför valfritt belopp och börja investera.
 • 8,12 % genomsnittlig avkastning på investerat kapital senaste 12 mån

 • Utöka din riskspridning med investeringar i krediter

 • Välj månadssparande eller engångsinsättning

Skapa konto
SaveLend - Varför ska jag välja SaveLend?

Varför ska jag välja SaveLend?

SaveLend ger dig en unik möjlighet att investera i kreditmarknaden. Vi erbjuder ett stort utbud av kredittyper för möjlighet att öka din riskspridning samt skräddarsy din portfölj.

 • Välj vilka kredittyper du vill investera i samt hur mycket du vill investera i varje enskild kredit
 • Investera automatiskt med hjälp av vår algoritm som placerar dina pengar i olika krediter utifrån de val du gjort
 • Återinvestera din avkastning i nya lån eller för över den till ditt bankkonto
 • Du är genom dina investeringar med och skapar tillväxt i samhället

Vi eftersträvar att alla som investerar hos oss ska få goda möjligheter att sätta sitt kapital i arbete, bland annat använder vi maskinlärning för att fördela investeringsmöjligheter bland våra investerare. Detta innebär exempelvis att om ditt kapital är utlånat till en lägre grad än genomsnittsinvesteraren på plattformen så kommer du automatiskt prioriteras och få ta del av fler investeringsmöjligheter.

Hög avkastning sedan 2014

Att investera pengar i krediter ger goda möjligheter till en stabil avkastning. Sedan SaveLends plattform lanserades 2014 har vår målavkastning varit 7-9 % per år på investerat kapital, ett mål som vi varje år nått eller överträffat. De senaste 12 månaderna har vi levererat 8,12 % genomsnittlig avkastning på investerat kapital.

Historisk avkastning är givetvis ingen garanti för framtida avkastning, men stabiliteten, jämfört med andra tillgångsslag, i peer-to-peer-investeringar i allmänhet och i SaveLends krediter i synnerhet visas klart och tydligt i grafen nedan.

Vilken avkastning du får beror till stor del på hur länge din investering får möjlighet att växa, att du återinvesterar din avkastning (alltså nyttjar ränta-på-ränta effekten) och vilken risk du är villig att ta. En högre risk på investeringen innebär i allmänhet en högre avkastning. För att minska din totala risk är riskspridning, eller diversifiering, viktigt. Att investera pengar i krediter är ett utmärkt sätt att sprida dina risker på.

Så fungerar SaveLend

Från att en kredit ges ut till att SaveLends investerare får sin avkastning är fyra parter inblandade:

 • Låntagare

  Ett företag eller en privatperson i behov av finansiering, exempelvis för att köpa en bil eller renovera ett lägenhetskomplex. Låntagaren hör av sig till en kreditförmedlare.
 • Kreditförmedlare

  En av SaveLend granskad och godkänd kreditförmedlare går igenom låneansökan från låntagaren. Om låneansökan möter kreditförmedlarens krav, betalas lånet ut samtidigt som en investering publiceras hos SaveLend.
 • SaveLend

  En digital marknadsplats för krediter, där kreditförmedlare publicerar lån och krediter som investerare på platformen får möjlighet att investera i.
 • Investerare Det här är du!

  Använder SaveLend för att investera i krediter. Låntagaren återbetalar amortering och ränta till SaveLends investerare. Det är så du får din avkastning!

Välj vad du investerar i!

Vi erbjuder investeringar i flertalet kredittyper för att ge våra kunder en god riskspridning och många investeringsmöjligheter. Välj mellan investeringar i bland annat konsumentkrediter, företagslån, fakturaköp, inkassoportföljer och fastighetsinvesteringar. 

Med hjälp av vår investeringsalgoritm sprids ditt investerade kapital ut i hundratals olika krediter, men självklart kan du även skräddarsy precis vilka kredittyper du är intresserad av.

SaveLend - Investera med SaveLend

Automatisera investeringar med SmartInvest

Vårt verktyg SmartInvest investerar automatiskt dina pengar i krediter utifrån de val du gjort, som kredittyper, land, kreditförmedlare och löptider. SmartInvest ser därmed till att ditt kapital alltid återinvesteras för att dina pengar ska få möjlighet att växa så mycket som möjligt.

SmartInvest hjälper dig:

 • Sprida dina risker automatiskt
 • Få ränta-på-ränta från dina investeringar
 • Investera löpande – kräver ingen involvering om du inte vill!

Hur mycket bör jag investera?

Investeringar i krediter borde vara en självklar del i alla sparportföljer för att sprida risker och få möjlighet till en stabil avkastning. Hur mycket du väljer att investera i krediter är såklart upp till dig; men vår rekommendation är att sätta in minst 2000 kronor som en första insättning, eftersom vår plattform då får tillräckligt med kapital för att sprida dina investeringar över hundratals olika krediter. På så sätt uppnår du en bra riskspridning och ger dig själv rätt förutsättningar för att lyckas.

Börja investera
SaveLend - Hur sätter jag in eller tar ut pengar??

Hur sätter jag in eller tar ut pengar?

Efter att du har skapat ett SaveLend-konto kan du enkelt sätta in pengar genom att antingen göra en engångsinsättning eller starta ett månadssparande.

Du kan när som helst ta ut oinvesterade pengar från ditt SaveLend-konto till ditt bankkonto.

Du kan även frigöra investerat kapital genom att nyttja vår andrahandsmarknad och sälja dina investeringar till andra investerare mot en avgift. Du kan alltid välja om du vill återinvestera ditt kapital, eller föra över det till ditt bankkonto.

Investera tryggare

Alla investeringar innebär risker, oavsett hur eller vad du investerar i. Hur stor risk en enskild investering för med sig beror dock på många olika faktorer; till exempel om det är aktier eller fonder, hur stor andel av ditt totala kapital som investeras, hur den skiljer sig från dina andra investeringar eller investeringens underliggande säkerheter.

För att du som investerare ska lyckas är det viktigt att förstå vilka risker som finns och hur du mitigerar dessa. Det gäller såklart också investeringar hos SaveLend. Därför har vi samlat risker knutna både till investeringar specifikt hos SaveLend samt generellt sett, samt hur de kan hanteras eller mitigeras, på en och samma sida. På så sätt får du möjligheten att investera tryggare.

Investera tryggare

Kom igång i 4 steg

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Överför valfritt belopp
 3. 3
  Använd våra standardinställningar eller skräddarsy din investeringsstrategi
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt
Skapa konto