Om SaveLend

Vi erbjuder ränteinvesteringar till privatpersoner och företag. Du väljer en produkt som stämmer överens med dina sparmål och får därefter direktplaceringar i krediter och lån till privatpersoner och företag.

Vår plattform säkerställer att ditt kapital fördelas på ett stort antal olika krediter och kredittyper för att du ska få en bra riskspridning. Din ränteavkastning tickar in löpande, vanligen månads- eller kvartalsvis, och återinvesteras i nya placeringar för att du ska uppnå ränta-på-ränta-effekten.

scott-webb-ywuH99ygfec-unsplash-min

Vår vision - avkastning utan tur och timing

Att sätta sina pengar i arbete och få stabil avkastning i relation till risken ska inte vara svårt, kräva förkunskaper eller vara tillgängligt endast för de som har stora startkapital. Idén bakom SaveLend föddes när grundaren Ludwig Pettersson bestämde sig för att leta efter mer stabila investeringsalternativ efter att ha råkat ut för volatiliteten på aktiemarknaden under finanskrisen 2007-2008. Han var inte i första hand på jakt efter hög avkastning; snarare en avkastning som inte krävde tur och timing. Därför lanserades SaveLend 2014.

SaveLends vision är just det - avkastning till alla sparare, i alla marknader och alla konjunkturer. Vi hjälper dig att väcka dina pengar och sätta dem i arbete så att du själv lugnt kan somna om!

Våra löften

Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig nöjda och har förtroende för det vi gör. Våra löften till våra sparare sammanfattar det vi står för, och är centrala begrepp i vår verksamhet. 

  • Investera tryggare!

    Bredda din portfölj och sprid dina risker genom att investera i flertalet olika kredittyper.

  • Spara enklare!

    Starta ett automatiserat månadssparande eller sätt in ett engångsbelopp.

  • Få bättre avkastning!

    Sparstrategierna har sedan starten levererat en stabil avkastning i linje med målavkastningen 

När du tjänar pengar - tjänar vi pengar

Från dina investeringar får du amorteringar samt intjänad ränta. Dina amorteringar och din intjänade ränta kan återinvesteras i nya krediter eller föras över till ditt bankkonto.

Vi tar ut en prestationsbaserad serviceavgift motsvarande 10 % av den ränta du tjänar på dina investeringar. Detta styrker vårt incitament att enbart förmedla investeringsmöjligheter i krediter där låntagaren bedöms kunna återbetala sina lån. Därmed är vår affärsmodell att när du tjänar pengar tjänar vi pengar!

SaveLend - Tjäna pengar tillsammans

Sprid dina risker med SaveLend

Att investera i krediter är ett bra komplement till ditt övriga sparande. Av samma princip köper du aktier i olika bolag och inte bara i ett; det är helt enkelt sunt förnuft att fördela sitt kapital i flera olika investeringar. Genom att bredda din portfölj sprider du därmed dina risker. 

Vi erbjuder investeringar i flertalet kredittyper för att ge våra kunder en god riskspridning och många investeringsmöjligheter. Med hjälp av vår investeringsalgoritm sprids ditt investerade kapital ut i hundratals olika krediter, men självklart kan du även skräddarsy precis vilka kredittyper du är intresserad av.

Vi strävar alltid efter att de krediter som finns på vår plattform är kvalitativa, så att du kan investera tryggare. Varje kredit som publiceras på vår plattform har gått igenom flera processer för att säkerställa hög kvalitet.

Läs mer om att investera med SaveLend

Våra bolag

Investeringsplattformen tillhandahålls av SBL Finans AB (publ), org.nr 556933-0961, och betaltjänsterna tillhandahålls av SBL Payments AB, org.nr 559097-7046.

SBL Payments AB är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

SBL Finans AB (publ) är ett konsumentkreditinstitut och en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster med tillstånd från Finansinspektionen.