Om SaveLend

Vi erbjuder privatpersoner och företag möjligheten att kunna investera i P2P-lån. Välj vilka kredittyper du vill investera i, vilken löptid du är intresserad av, samt hur mycket du vill investera. Sprid risken med möjlighet till stabil avkastning och se till att dina pengar alltid arbetar åt dig.

Vi hjälper dig komma närmare ekonomisk frihet!

Börja investera
SaveLend - Ekonomisk frihet för alla

Vår vision - ekonomisk frihet för alla

Investeringar i krediter var tidigare reserverat för banker, kreditbolag och andra större aktörer. Med det som bakgrund frågade vi oss själva: Hur kan vanliga privatpersoner och företag få ta del av den möjligheten?

Svaret på frågan blev SaveLend.

Genom att investera hos oss och bli en del av SaveLend är du med och utmanar tidigare konventioner. Idag kan alla bygga upp sin egen kreditportfölj med SaveLend, vilket betyder att alla är närmare möjligheten att nå ekonomisk frihet. Därför vill vi tacka alla er investerare som är med och förändrar en förlegad bransch. Ni gör det möjligt för oss att jobba mot vår vision - ekonomisk frihet för alla.

Våra löften

Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig nöjda och har förtroende för det vi gör. Våra löften till våra investerare sammanfattar det vi står för, och är centrala begrepp i vår verksamhet. 

  • Investera tryggare!

    Bredda din portfölj och sprid dina risker genom att investera i flertalet olika kredittyper.

  • Investera enklare!

    Starta ett automatiserat månadssparande eller sätt in ett engångsbelopp.

  • Investera bättre!

    8,13 % genomsnittlig avkastning på investerat kapital senaste 12 månaderna

Börja investera

När du tjänar pengar - tjänar vi pengar

Från dina investeringar får du amorteringar samt intjänad ränta. Dina amorteringar och din intjänade ränta kan återinvesteras i nya krediter eller föras över till ditt bankkonto.

Vi tar ut en prestationsbaserad serviceavgift motsvarande 10 % av den ränta du tjänar på dina investeringar. Detta styrker vårt incitament att enbart förmedla investeringsmöjligheter i krediter där låntagaren bedöms kunna återbetala sina lån. Därmed är vår affärsmodell att när du tjänar pengar tjänar vi pengar!

SaveLend - Tjäna pengar tillsammans

Sprid dina risker med SaveLend

Att investera i krediter är ett bra komplement till ditt övriga sparande. Av samma princip köper du aktier i olika bolag och inte bara i ett; det är helt enkelt sunt förnuft att fördela sitt kapital i flera olika investeringar. Genom att bredda din portfölj sprider du därmed dina risker. 

Vi erbjuder investeringar i flertalet kredittyper för att ge våra kunder en god riskspridning och många investeringsmöjligheter. Med hjälp av vår investeringsalgoritm sprids ditt investerade kapital ut i hundratals olika krediter, men självklart kan du även skräddarsy precis vilka kredittyper du är intresserad av.

Vi strävar alltid efter att de krediter som finns på vår plattform är kvalitativa, så att du kan investera tryggare. Varje kredit som publiceras på vår plattform har gått igenom flera processer för att säkerställa hög kvalitet.

Läs mer om att investera med SaveLend

Våra bolag

Investeringsplattformen tillhandahålls av SBL Finans AB (publ), org.nr 556933-0961, och betaltjänsterna tillhandahålls av SaveLend Europe AB, org.nr 559097-7046.

SaveLend Europe AB är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

SBL Finans AB (publ) är ett konsumentkreditinstitut och en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster med tillstånd från Finansinspektionen.