Svensk
Kreditförmedling (SKF)

Genom Svensk Kreditförmedling AB (SKF) får investerare på SaveLends plattform tillgång till företagskrediter som används för företagsköp, bostadsutveckling och andra fastighetsrelaterade investeringsinitiativ.

Minimiinvesteringen per kredit hos SKF är vanligtvis 250 000 kronor, men hos SaveLend går du ihop med andra investerare på plattformen för att tillsammans nå upp till SKFs minimiinvestering.

Det är helt enkelt ett utmärkt sätt att få tillgång till högkvalitativa fastighetsinvesteringar!

 • Investera i företagsköp, bostadsutveckling och andra investeringsinitiativ

 • Välj mellan två huvudsakliga kredittyper; projektfinansiering och hyresfastigheter

 • Investera tryggt — SKF har en ansvarsfull kreditgivning och en stark säkerhetsstruktur

Så fungerar SKF

Innan du har möjlighet att investera i en kredit, går både SaveLend och kreditgivaren, exempelvis SKF, genom flertalet steg. Detta innefattar bland annat att SaveLend granskar SKF genom att exempelvis se över historisk kreditportfölj, förväntade volymer och att de följer god kreditgivningssed. Baserat på denna granskning har SKF godkänts och fått möjlighet att publicera krediter på SaveLends plattform.

De fyra stegen från behov till investeringsmöjlighet:
 • Steg 1

  En fastighetsägare vill bygga ut och renovera ett lägenhetskomplex, men har inte tillräckligt med kapital. Därför hör fastighetsägaren av sig till SKF, för att låna kapital.

 • Steg 2

  SKF, som är en av SaveLend granskad och godkänd kreditgivare, går igenom låneansökan från företaget. Om låneansökan möter SKF:s krav, godkänns den.

 • Steg 3

  SKF publicerar lånet på SaveLends plattform. Investerare på SaveLend får möjlighet att investera i dessa krediter.

 • Steg 4

  Låntagaren återbetalar amortering och ränta till SaveLends investerare. Det är så du får din avkastning!

Börja investera i SKF

Vill du veta mer om SKF?

Du som vill veta mer om SKF och hur vi samarbetar med dem, kan ladda ner deras broschyr. Där kan du bland annat läsa om kreditmarknadens utveckling, kreditprocessen, samt statistik över förmedlade lån.

SaveLend - Om vår kreditförmedlare SKF

Frågor och svar om SKF

Här hittar du information kring vanliga frågor och svar gällande SKF. Mer information om SKF hittar du på
 • SKF startades 2018 av personerna bakom Svensk Ränteförvaltning. De hjälper till att föra samman överlikvida företag och privatpersoner så att företag kan låna pengar till bland annat investeringar, företagsköp och bostadsutveckling.

  På så sätt kan långivarna slå sig samman för att enade säkerställa att lånets pant och andra säkerheter är skäliga, samt att utlåningen sker till korrekta värderingar och marknadsförutsättningar.

 • De risker som finns kopplade till att låna ut pengar till företag hanterar SKF genom en omsorgsfull due diligence, samt en omfattande säkerhetsstruktur med panter i fastigheter och aktier, lånetak, borgensförbindelser och andra garantier.

 • SaveLends tidigare styrelseledamot Alexander Lidén är delägare i SKF med 27 % av aktierna. SaveLends VD Ludwig Pettersson är också delägare i SKF med 15 % av aktierna.

  Varken Ludwig eller Alexander var delaktiga i beslutet om att acceptera SKF som kreditgivare. SaveLends styrelse har utarbetat detaljerade rutiner för hur företaget hanterar affärer med närstående bolag utifrån potentiella intressekonflikter.

 • SaveLends kreditkommitté, eller i förevarande fall kreditutskott, tar beslut om samtliga krediter som publiceras på plattformen. När en djupare teknisk integration har gjorts kommer investeraren själv att ta del av dokumentation och beslutsunderlag för att kunna ta egna beslut.

 • Vi har gjort en intervju med Nils Revvik, VD på SKF, om företagets verksamhet i stort, krediterna som ges ut och mycket annat.


  Lyssna på hela intervjun här.

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Överför valfritt belopp
 3. 3
  Använd våra standardinställningar eller skräddarsy din investeringsstrategi
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt
Skapa konto