Varför SaveLend?

Vi erbjuder privatpersoner och företag möjligheten att kunna investera i P2P-lån. Välj vilka kredittyper du vill investera i, vilken löptid du är intresserad av, samt hur mycket du vill investera. Sprid risken med stabil avkastning och se till att dina pengar alltid arbetar åt dig.

Vi hjälper dig komma närmare ekonomisk frihet!

Börja investera

Våra löften

Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig nöjda och har förtroende för det vi gör. Våra löften till våra investerare sammanfattar det vi står för, och är centrala begrepp i vår verksamhet. 

 • Investera tryggare!

  Bredda din portfölj och sprid dina risker genom att investera i flertalet olika kredittyper.

 • Investera enklare!

  Starta ett automatiserat månadssparande eller sätt in ett engångsbelopp.

 • Investera bättre!

  SaveLends målavkastning är 7-9 %, men sedan lanseringen i 2014 har våra investerare fått en genomsnittlig avkastning på 13,82 % per år på investerat kapital.

Börja investera

SaveLends historiska avkastning

Historisk avkastning är givetvis ingen garanti för framtida avkastning, men stabiliteten, jämfört med andra tillgångsslag, i peer-to-peer-investeringar i allmänhet och i SaveLends krediter i synnerhet visas klart och tydligt i grafen nedan.

Sprid dina risker - investera i krediter med SaveLend

Sprid dina risker med SaveLend

Att investera i krediter är ett bra komplement till ditt övriga sparande. Av samma princip köper du aktier i olika bolag och inte bara i ett; det är helt enkelt sunt förnuft att fördela sitt kapital i flera olika investeringar. 

Genom att bredda din portfölj sprider du därmed dina risker. En sund tumregel och vår rekommendation är att ungefär 20 % av ditt sparade kapital placeras i krediter, för att säkerställa en bra riskspridning. Samtidigt är det självklart upp till var och en att investera utifrån sina egna förutsättningar. 

Vi eftersträvar att alla som investerar hos oss ska få goda möjligheter att sätta sitt kapital i arbete, bland annat använder vi maskinlärning för att fördela investeringsmöjligheter bland våra investerare. Detta innebär exempelvis att om ditt kapital är utlånat till en lägre grad än genomsnittsinvesteraren på plattformen så kommer du automatiskt prioriteras och få ta del av fler investeringsmöjligheter.

Välj vad du investerar i

Vi erbjuder investeringar i flertalet kredittyper för att ge våra kunder en god riskspridning och många investeringsmöjligheter. Med hjälp av vår investeringsalgoritm sprids ditt investerade kapital ut i hundratals olika krediter, men självklart kan du även skräddarsy precis vilka kredittyper du är intresserad av.

Vi erbjuder investeringsmöjligheter i bland annat:

 • Fakturaköp

  Investera i köp av företagsfakturor.

  • Investera i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer
  • Hjälp företag få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde
  • Bidra till en flexibel lösning anpassad för kunden
 • Företagslån

  Företagslån till små och medelstora företag. Tas av både nystartade företag och etablerade aktörer.

  • Investera inom näringslivet i såväl fastighetsprojekt som företagslån 
  • Bidra till ett förbättrat företagsklimat och hjälp entreprenörer att växa 
  • Få en bra differentiering i investeringsportföljen
 • Inkassoportföljer

  Få ränta samtidigt som du hjälper privatpersoner att betala av sina skulder. 

  • Finansiera allt ifrån telefonabonnemang till kreditportföljer
  • Portföljerna drivs in av specialiserade inkassobolag
  • Bra diversifiering mot aktier, fonder, och andra kredittyper
 • Konsumentkrediter

  Investeringar i lån till privatpersoner. 

  • God avkastning för investerare
  • Finansiera individuella konsumenters behov
  • Bidra med allt från billån till konsumtionslån
Börja investera

Så kvalitetssäkras krediter

Vi strävar alltid efter att de krediter som finns på vår plattform är kvalitativa, så att du kan investera tryggt. Innan en kredit publiceras för investering på vår plattform sker en genomgående granskning av kreditförmedlaren, det vill säga företaget som ger ut krediten. Vi undersöker bland annat följande: Följer de god kreditgivningssed? Hur ser ansökningsprocessen ut för en kredit? Hur ser deras affärsmodell ut? Hur ser deras historiska kreditportfölj ut? Dessa är endast några av de faktorer som kontrolleras. 

När en kreditförmedlare godkänns får de möjlighet att publicera sina krediter för investering på SaveLends plattform. Varje kredit som publiceras på plattformen har då gått igenom kreditförmedlarens egna ansökningsprocess för att säkerställa hög kvalitet.

xiaoxiao-sun-e8e4YY65sOk-unsplash
scott-webb-ywuH99ygfec-unsplash

Vår vision - ekonomisk frihet för alla

Investeringar i krediter var tidigare reserverat för banker, kreditbolag och andra större aktörer. Med det som bakgrund frågade vi oss själva: Hur kan vanliga privatpersoner och företag få ta del av den möjligheten?

Svaret på frågan blev SaveLend.

Genom att investera hos oss och bli en del av SaveLend är du med och utmanar tidigare konventioner. Idag kan alla bygga upp sin egen kreditportfölj med SaveLend, vilket betyder att alla är närmare möjligheten att nå ekonomisk frihet. Därför vill vi tacka alla er investerare som är med och förändrar en förlegad bransch. Ni gör det möjligt för oss att jobba mot vår vision - ekonomisk frihet för alla.

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Överför valfritt belopp
 3. 3
  Använd våra standardinställningar eller skräddarsy din investeringsstrategi
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt
Skapa konto