Varför ska du investera i krediter?

Du som ska investera i krediter för första gången kan ha en del funderingar. Därför har vi besvarat vanliga frågor som rör investeringar i p2p-krediter. En sådan fråga är: Varför ska jag investera i krediter?

Här är tre anledningar:

 • Stabil avkastning

  I jämförelse med aktiemarknaden är investeringar i krediter ofta stabilare. SaveLends målavkastning är 7-9 %, men har sedan 2014 i genomsnitt genererat 13,82 % ränta på investerat kapital per år.
 • Perfekt komplement till börsen

  Investeringar i krediter är ett utmärkt sätt att bredda din portfölj och sprida dina risker.
 • Riskspridning

  När du investerar i p2p-krediter hos SaveLend placeras ditt kapital i hundratals olika krediter, vilket gör att du sprider dina risker ytterligare.
Börja investera
Varför ska man ens investera i krediter?

Varför ska man ens investera?

Innan du bestämmer dig för att investera i krediter, kanske du funderar på varför du ska investera överhuvudtaget? Det finns många anledningar till att investera! Att spara till pension, lägenhet eller en bil kan vara några anledningar till att man vill få sitt kapital att växa. För att nå dit kan du investera i bland annat aktier, fonder, fastigheter eller krediter. Oavsett vad du väljer att investera i, är målet att få avkastning. Hur mycket din investering växer beror till stor del på hur länge din investering får möjlighet att växa, att du återinvesterar din avkastning (alltså nyttjar ränta på ränta effekten) och vilken risk du är villig att ta. En högre risk på investeringen innebär i allmänhet en högre avkastning. 

Alla investeringar är förenade med någon form av risk. För att minska din totala risk är riskspridning, eller diversifiering, viktigt. Det innebär att du exempelvis sprider ditt kapital över industrier, marknader, sektorer och investeringstyper. Med andra ord lägger du inte alla ägg i en korg. Investeringar i peer-to-peer-krediter (även kallat p2p eller peer-2-peer) är därmed ett utmärkt sätt att sprida ut dina risker på. 

 

Vilken avkastning kan du få?

Sedan SaveLends plattform lanserades 2014 har våra investerare fått en genomsnittlig avkastning på 13,82 % per år på deras investerade kapital.

Historisk avkastning är givetvis ingen garanti för framtida avkastning, men stabiliteten, jämfört med andra tillgångsslag, i peer-to-peer-investeringar i allmänhet och i SaveLends krediter i synnerhet visas klart och tydligt i grafen nedan.

Hur mycket ska du investera i krediter?

Det är självklart upp till dig hur mycket du vill investera och var. På samma sätt väljer du själv om du vill ha peer-to-peer-krediter som din primära investering, eller om det är ett komplement. Det beror bland annat på vilka önskemål du har gällande risker, hur ofta du vill ha avkastning, och hur ditt tidsperspektiv ser ut.

Därför har vi på SaveLend inga fasta minimibelopp, däremot har vi riktlinjer och rekommendationer.

 • Investera i krediter hos SaveLend

  För att säkerställa en bra riskspridning på hela din investeringsportfölj är vår rekommendation att du placerar en del av ditt sparade kapital  i p2p-krediter hos SaveLend och sprider ut resterande bland andra tillgångsslag som aktier, fonder, fastigheter med mera.

 • 2 000 kronor vid en första insättning

  Även denna rekommendation grundar sig i att uppnå en bra riskspridning. En portfölj bör spridas ut på så många krediter som möjligt, helst minst 100-200 stycken. För att investera 10 kronor i 200 krediter behövs 2 000 kronor.

  Därför rekommenderar vi 2 000 kronor som en första insättning.

 • 10 kronor per kredit

  Hos SaveLend investerar du enkelt och smidigt med hjälp av SmartInvest, vår automatiserade investeringsmotor. 

  Det minsta beloppet som SmartInvest kan investera i en enskild kredit på SaveLends plattform är 10 kronor.

Börja investera

Varför ska du investera i SaveLend? - BACKUP

Riskspridning är en viktig faktor för att lyckas med sina investeringar, vilket därmed är viktigt för oss. Vi är unika i Sverige med att erbjuda både fler kredittyper och automatiserade investeringar för att sprida ut kapital. Det innebär både ökad riskspridning samt valmöjlighet för dig som investerare. Välj själv hur ditt kapital ska fördelas bland de kredittyper som finns tillgängliga för investering på plattformen; från exempelvis konsument-, och företagskrediter till fakturaköp och utbyggnad av fastigheter.

Den andra viktiga faktorn för lyckade investeringar är självklart avkastning. Vår historiska avkastning på genomsnitt 13,82 % per år efter kreditförluster och avgifter sedan vi lanserade 2014 står sig bra mot våra konkurrenter. Genom att erbjuda transparens i våra affärsmodeller och en nära kontakt med oss som jobbar här, hoppas vi du ska känna dig som hemma hos oss.

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Överför valfritt belopp
 3. 3
  Använd våra standardinställningar eller skräddarsy din investeringsstrategi
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt
Skapa konto